Vi är miljöcertifierade

Ett starkt engagemang för miljön

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Vi har genom vår verksamhet alltid arbetat med ett starkt engagemang för miljön. Sedan 2000 är hela Geabs verksamhet miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Certifieringen innebär att vi arbetar efter ett miljöledningssystem som hela tiden hjälper oss att bli ännu bättre genom att jobba med miljöfrågor på ett strukturellt sätt. Med ambitiösa miljömål och krav på ständiga förbättringar har miljöarbetet blivit en del av vår dagliga verksamhet. Vi på Gotlands Energi är oerhört stolta över vårt miljöarbete.