Våra miljömål

Vi ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland

Förnyelsebart energisystem för hela Gotland

Vår infrastruktur ska nyttjas och utvecklas till att bli ett förnyelsebart energisystem för hela Gotland.

Erbjuda hållbara produkter och tjänster

Vi ska erbjuda hållbara produkter och tjänster som motsvarar våra kunders förväntningar och som bidrar till Gotlands utveckling. Exempel på dessa produkter är vår försäljning av solceller, laddstolpar och Internet of Things.

Fossilfri fordonspark

Vi kommer att omvandla hela vår fordonspark på Geab till fossilfri. Alla våra personbilar ska vara utbytta senast 2022, under 2020 börjar vi även att tanka HVO i våra caddys och tyngre fordon, i den mån vi har möjlighet. Vi har och kommer också att kartlägga var vi kan minska på antalet körda mil.

Geab klimatneutralt 2025

Vi ska minska användningen av ändliga resurser och själva bli klimatneutrala senast 2025.

Utveckla kommunikationen kring miljöarbetet

Vi vill skapa dialog både internt i verksamheten men även externt med våra kunder. Vi vill att våra kunder kan ta del av vårt miljöarbete bl.a. via vår hemsida, våra sociala kanaler och via övriga aktiviteter. Det ska vara lätt att som kund kunna bidra till miljön, t.ex. förmånliga erbjudanden för att installera solceller på sin villa.