Vår miljöambition

Vi ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland

Gotlands Energi ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland och vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vi ser ständig förbättring av miljöarbetet inom alla delar av verksamheten som en förutsättning för en sund affärsutveckling. Miljöhänsyn är en del av vår dagliga verksamhet, och våra resultat bygger på det arbete som alla våra medarbetare utför. 

Vi erbjuder hållbara energilösningar och tjänster till våra kunder och affärspartners för att hjälpa dem att nå sina miljömål. Genom att växa inom förnybar energi, en effektiv verksamhet, elektrifiering och innovation bidrar vi till att samhället kan bli fossilfritt.

Nytänkande

Vi ska genom innovativa lösningar ständigt hitta förbättringar för att bidra till ett mer hållbart samhälle på Gotland.

Öppenhet

Vi ska vara transparanta med myndigheter och allmänheten genom att upprätthålla en öppen dialog om den miljöpåverkan som våra verksamheter kan ge upphov till.

Trygghet/Ansvar

Vi ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan samt analyserar i förväg hur nya verksamheter kan påverka miljön. Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners ska vi utvärdera deras miljöarbete.

Kunskap

Vi ska hålla en hög kunskapsnivå och ett stort engagemang för miljön, vilket ger oss möjlighet att fatta miljömässigt hållbara beslut. Vi ska hålla oss uppdaterade med relevanta lagar och kontinuerligt säkerhetsställa att vi följer dem.

Omtanke

Vi ska värna om den globala miljön, närmiljön på Gotland och sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.