Med Gotlands framtid i fokus

Vi bygger ett hållbart Gotland tillsammans

Ett fossilfritt liv inom en generation

På Gotlands Energi drivs vi av ett viktigt mål. Att vi gotlänningar ska leva ett fossilfritt liv inom en generation. Vi vill göra resan tillsammans med dig genom att ta vara på krafterna i solen och vinden. Med Gotlands framtid i fokus vill vi ge våra barn en möjlighet att leva i Gotlands alla 92 socknar. Tillsammans skapar vi en plats som är hållbar över tid.  

IMG_3558xlr

Ett hållbart Gotland

Gotlands Energi ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland och vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Vår miljöambition

Vi samarbetar med kunder, företag, myndigheter och organisationer för att tillsammans möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Woman-on-top-of-wind-turbine-03

Kraftfull jämställdhet

Vi tror på kraften i jämställdhet. Men vi tror också på att aldrig ta den för givet. Därför arbetar vi dagligen för att fler kvinnor ska bli en del av Sveriges energiförsörjning.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

All el vi säljer är fossilfri

Vi kan med stolthet säga att den el du köper av Geab är fossilfri. Den kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Det innebär att du som kund enkelt är med och bidrar till ett fossilfritt liv – oavsett vilket av våra elavtal du väljer.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

En god arbetsmiljö

Alla våra anställda spelar en viktig roll på Geabs resa mot ett fossilfritt liv inom en generation. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö är viktig för hela företagets framgång.

Large Screen 72 DPI-Vattenfall_spring_meadow_269341176

Ett starkt engagemang

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Vi har genom vår verksamhet alltid arbetat med ett starkt engagemang för miljön.