Med Gotlands framtid i fokus

Vi bygger ett hållbart Gotland tillsammans

Ett fossilfritt liv inom en generation

På Gotlands Energi drivs vi av ett viktigt mål. Att vi gotlänningar ska leva ett fossilfritt liv inom en generation. Vi vill göra resan tillsammans med dig genom att ta vara på krafterna i solen, vinden och havet.

Med Gotlands framtid i fokus vill vi ge våra barn en möjlighet att leva i Gotlands alla 92 socknar. Tillsammans skapar vi en plats som är hållbar över tid.  

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Vår miljöambition

Vi samarbetar med kunder, företag, myndigheter och organisationer för att tillsammans möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Våra miljömål

Gotlands Energi ska ge förutsättningar för ett hållbart Gotland och vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Vi är miljöcertifierade

Vi är fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Vi har genom vår verksamhet alltid arbetat med ett starkt engagemang för miljön. 

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Fossilfri el

Vi kan med stolthet säga att den el du köper av Geab är fossilfri. Den kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Det innebär att du som kund enkelt är med och bidrar till ett fossilfritt liv – oavsett vilket av våra elavtal du väljer.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Energismart fjärrvärme

Med fjärrvärme från Geab får du en bekväm uppvärmning med obegränsad tillgång till värme och varmvatten året runt – samtidigt som du sparar på naturens resurser.

GEAB Gotlands Energi Elavtal

Vår arbetsmiljö

Vi värnar om våra medarbetare och vi arbetar därför aktivt med arbetsmiljö i alla våra anläggningar. Vi är övertygade om att en god arbetsmiljö är viktig för hela företagets framgång.