Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Förtydligande om elnätsavgiften 2020 – elnätschefen berättar

Nyhet_Kalle

Kalle Blomberg, VD för GEAB:s dotterbolag Gotlands Elnät, berättar om elnätsavgiften 2020 och den modernisering och förstärkning av vårt elnät som lägger grunden för framtidens fossilfria samhälle och fortsatt tillväxt på Gotland. Intervjuare är Emma på GEAB:s Kundservice.

Till att börja med så vill vi på Gotlands Elnät (GEAB) be om ursäkt för att vi inte lyckats förklara den prisjustering som gjorts på ett tydligt sätt. Vi har därför valt att beskriva det mer utförligt i detta brev.

Prisjusteringen berör alla våra kunder och den motsvarar ca 10 kr/månad för en lägenhet (16A, 2 000 kWh) och 60 kr/månad (20A, 20 000 kWh, enkeltariff) för en villa.

Gotlands Elnäts priser ligger i snittet med Sveriges kommuner så gotlänningen betalar alltså generellt sett inte mer än på andra platser i landet. Gotland står inför en omställning till ett hållbart samhälle där fossila bränslen byts ut mot hållbara och för att möjliggöra detta behöver det gotländska elnätet moderniseras och förstärkas. Det för att förhindra en investeringsskuld till kommande år som skulle riskera en säker elförsörjning samt begränsa Gotlands möjligheter att växa. Idag finns cirka 700 mil elnät på Gotland och vi räknar med att investeringar på närmare 800 miljoner kronor krävs de kommande fem åren för att möjliggöra framtidens fossilfria samhälle och fortsatt tillväxt på Gotland.

Prisjusteringen grundar sig alltså i en investeringsplan på Gotland för ett hållbart Gotland.

Flera reagerar på att elnätsavgiften idag är en större del i förhållande till den rörliga elhandelsdelen. Det har främst att göra med två delar. Dels har Riksdagen beslutat att flytta energiskatten till elnätsfakturan och dels så är det rörliga elpriset idag är förhållandevis lågt. Båda dessa faktorer innebär en låg elhandelsfaktura vilket är gynnsamt men i relation till elnätsavgiften kan verka konstigt.

Det har också reagerats på att elnätsavgiften inte ger kunden något incitament att spara el. Vår elnätsavgift består ungefär till hälften av en rörlig del som direkt beror på kundens elförbrukning. Det finns med andra ord goda möjligheter för kunden att påverka både elnätsavgiften och elhandelskostnaden genom att sänka sin elförbrukning.

Den prisjustering som görs har inget samband med överklagan. Låt oss förklara detta.

Elnätsverksamheten i Sverige är ett reglerat monopol och elnätsföretagen i Sverige blir ”tilldelade” intäktsramar i perioder om fyra år i taget och i år påbörjas en ny fyraårsperiod. GEAB har de senaste två fyraårsperioderna inte utnyttjat sina intäktsramar och har därför möjlighet att använda dessa under kommande år, för de investeringar som angivits ovan.

Intäktsramen består av två delar. Den första delen avser det ekonomiska värdet på det befintliga elnätet samt på kommande investeringar och det är regleringen av den här delen som vi har överklagat tillsammans med majoriteten av elnätsföretagen i Sverige. Vi anser att beslutad reglering kraftigt försämrar elnätsföretagens möjligheter att investera i elnätet vilket därmed hotar leveranskvalitén för våra kunder samt vår förmåga att skapa ett robust och säkert elnät för framtiden.

Den andra delen avser kostnader för att driva ett elnätsföretag och dessa är i sin tur uppdelade i kostnader som elnätsföretaget kan påverka och kostnader som elnätsföretaget inte kan påverka. GEAB har fått ökade kostnader som vi inte kan påverka – t ex ökad stamnätsavgift och ökade kostnader för förluster i elnätet – och det är därför som vi behöver höja elnätsavgiften, vilket i sin tur gör att vi kan fortsätta att modernisera och förstärka elnätet på ön.

Regeringen, genom Energimarknadsinspektionen, har i den nya fyraårsperioden sänkt intäktsramarna för elnätsföretagen i Sverige inklusive GEAB men eftersom vi har outnyttjade intäktsramar från tidigare år så har vi möjlighet att höja avgiften och använda intäkterna för att investera i elnätet.

På GEAB är vi övertygade om att ökad användning av elektricitet är en förutsättning för Gotlands resa i omställningen till att bli en mer hållbar ö. Vårt ansvar i den resan är att sörja för en säker elförsörjning över tid vilket vi målmedvetet kommer att göra!

Kalle Blomberg, VD Gotlands Elnät AB


Mer information

Elnätspris 2020

Vad är vad på elräkningen?

  • Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden?
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.