Strömförsörjning med solceller

Kan jag täcka hela företagets elbehov med solceller?

GEAB:s standardpaket kan producera mellan 1 300–10 000 kWh per år. Jämför med din årliga elförbrukning för att räkna ut hur stor del av behovet som solcellerna kommer att täcka. Hur mycket el som produceras i ditt solcellssystem beror bland annat på placering, eventuell skuggning samt takets riktning och lutning. Du behöver ett kompletterande elavtal för de stunder då solen inte skiner.

Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?

Nej, vid strömavbrott slutar anläggningen att producera av säkerhetsskäl. Det får inte matas in el medan reparationsarbetet på elnätet pågår.

Vad händer om solcellerna producerar mer el än jag kan göra av med?

Solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas. Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som i sin tur är kopplat till elnätet.

Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder. Denna överskottsel kan du sälja, se Mikroproduktion.