Solcellspaket

I samarbete med Kraftpojkarna erbjuder GEAB ditt företag möjligheten att få energi av solen.

Gör så här för att beställa solceller:

 • Ta reda på hur stor din takyta är. Rita gärna en skiss och fotografera.
 • Välj paket beroende på takyta och hur mycket du vill investera och ge oss information om ditt tak och hus.
 • Du får en offert från GEAB utifrån dina förutsättningar och önskemål.
 • Tacka ja till offerten genom att skicka in ifylld beställning.
 • Vår installationspartner kontaktar dig för att prata igenom detaljerna kring din installation och planera in en tid för installation.
 • Vår installationspartner levererar paketet och installerar det på ditt tak.
 • GEAB byter din mätare så att den kan mäta både det du matar in och ut el på elnätet.
 • Teckna avtal om att sälja din överskottsel till GEAB eller någon annan elhandlare.

Beställ nu och var igång med solenergi inom 10 veckor!

Vi har som mål att installera din anläggning inom 10 veckor från din beställning. Under januari till mars, eller vid dålig väderlek, görs inga installationer. Efter att installationen är färdig har GEAB upp till 3 månader på sig att byta din mätare så att du kan börja sälja din överskottsel.

Så snart vår installation är färdig kan du börja använda solcellssystemet för eget bruk. När GEAB utfört mätarbytet kan du dessutom börja sälja överskottselen.

Våra solcellspaket

Du som har/planerar din anläggning på Gotland kan köpa våra solcellspaket. Du behöver inte vara elhandelskund hos Gotlands Elförsäljning. Våra solceller är världsledande och vi samarbetar med en av Sveriges främsta solcellsinstallatörer, Kraftpojkarna. De är anslutna till branschföreningen Svensk Solenergi och Elektriska Installatörsorganisationen (EIO). De utför alla våra installationer av solceller.

Vi har färdiga paket med solcellspaneler för hustak på 12 m² till 52 m². Paketen innehåller högeffektiva solcellsmoduler från ECSolar 260 Wp och växelriktare från SolarEdge, med WiFi som gör det enkelt att följa din solelsproduktion via en mobilapp.

 • Installerad effekt: 3,4 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 3 700 (kWh)*
 • Paketpris exkl. moms: 60 640 kr**
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. Kostnad för resa och transport tillkommer. GEAB förbehåller sig rätten att ändringar i prissättningen.

Priserna ovan är exkl. moms.

 • Installerad effekt: 5,0 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 5 500 (kWh)*
 • Paketpris exkl. moms: 77 599 kr**
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. Kostnad för resa och transport tillkommer. GEAB förbehåller sig rätten att ändringar i prissättningen.

Priserna ovan är exkl. moms.

 • Installerad effekt: 7,3 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 8 000 (kWh)*
 • Paketpris exkl. moms: 96 500 kr**
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. Kostnad för resa och transport tillkommer. GEAB förbehåller sig rätten att ändringar i prissättningen.

Priserna ovan är exkl. moms.

 • Installerad effekt: 10,6 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 11 100(kWh)*
 • Paketpris exkl. moms: 124 859 kr**
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. Kostnad för resa och transport tillkommer. GEAB förbehåller sig rätten att ändringar i prissättningen.

Priserna ovan är exkl. moms.

 • Installerad effekt: 14,6 (kWp)
 • Förväntad årlig elproduktion: 16 000 (kWh)*
 • Paketpris exkl. moms: 146 690 kr**
 • Möjligt solcellsstöd 20%

kWp = kilowattpeak, ett mått på toppeffekten som en solcell kan producera under vissa bestämda förhållanden.

* Baserat på en förväntad årlig elproduktion på 1050 kWh per kWp. Produktionen varierar beroende på förutsättningar, såsom takets riktning och lutning, eventuell skuggning.

** Pris för standardinstallation. Kostnad för resa och transport tillkommer. GEAB förbehåller sig rätten att ändringar i prissättningen.

Priserna ovan är exkl. moms.

Är du intresserad av större en anläggning? Skicka en offertförfrågan så återkommer vi med en offert!

När du beställt sköter vi hela processen. Vi monterar, installerar, gör för- och färdiganmälan till Gotlands Elnät AB och skickar in nödvändiga skattekontrolluppgifter till Energimyndigheten.

Hela beloppet faktureras efter att installationen är genomförd.

Vi säljer solcellspaket enbart i kombination med montering och installation.