Lämpliga hus och installation

Det här krävs för att göra en standardinstallation av solceller!

  • Fri takyta på hus eller garage på minst 13 m². GEAB:s standardpaket täcker 13-68 m².
  • Takytan vetter mot syd, sydväst eller sydost.
  • Takytan är fri från skugga.
  • Takytan har en lutning på cirka 0-60 grader. Även andra lutningar fungerar men monteringen och effekten blir lite annorlunda.
  • Huset har en säkringsnivå på minst 16A.
  • Plats för växelriktaren nära systemet (till exempel på vind eller elrum).

Solceller kan monteras på de flesta takbeläggningar

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar, även om vissa typer kräver lite extra arbete. GEAB:s priser för standardpaket gäller för plåt- och tegeltak, men vi kan ta fram offerter även för andra taktyper. Vi installerar inte på eternittak.

De solcellspaneler som ingår i GEAB:s paket kan inte ersätta takplattorna, utan sätts ovanpå det befintliga taket.

När det är dags för installation av din nya solenergianläggning är det en behörig elinstallatör som sköter detta i kontakt med oss.

Standardinstallation eller offererad lösning

Den standardinstallation som ingår i paketen gäller upp till tre meters takfot med tegel eller plåt. Hus som består av gjutna betongvalv eller plåttak med infästning i takstol ingår inte i standardinstallationen.

  • Lutningen på taket ska vara som mest 30 grader och det ska finnas en sammanhängande takyta där systemet kan monteras.
  • Växelriktaren ska kunna placeras nära systemet, på en vind eller rum på övervåningen. Elcentral ska finnas i samma hus och ska ha plats för installationen.
  • Det ska finnas jämn mark framför huset, som det går att sätta en ställning på.
  • Arbetet ska kunna utföras vardagar kl. 7-17.

Normalt går det att installera solceller även om huset avviker från de krav som ställs för standardinstallation, men det kan kosta lite mer på grund av att det tar mer tid, kräver annan utrustning eller mer material. Vi kan offerera en lösning baserat på dina förutsättningar.