Solceller – en lysande idé för både ekonomi och miljö

Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. Den el du inte använder själv ”överskottselen” matas in på elnätet och kan säljas. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Ett solcellssystem omvandlar cirka 10–15 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. GEAB:s paket innehåller högeffektiva paneler med en effektivitet på hela 16,8%. Elproduktionen är beroende av mängden solinstrålning, läge och skuggning samt takets riktning och lutning.

Solcellerna kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts.

En klar sommardag produceras det som mest el. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst och kräver minimalt med underhåll.

Solcellerna monteras vanligen på fastighetens tak men det finns även andra möjligheter, till exempel på fasad, mark eller regntak. Våra solcellspaket generar normalt mellan 1 300 och 10 000 kWh per år, beroende på storlek. I Sverige varierar årsproduktionen mellan 800 och 1 000 kWh per installerad kWp, för ett system riktat mot söder och utan skuggning. En klar sommardag produceras det som mest el. Under vintern när det är få soltimmar och solen står lågt på himlen, blir produktionen mycket liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.