Nyheter för företag

Här berättar vi om ny utveckling inom energiområdet, nya produkter och tjänster samt om intressanta projekt som vi medverkat i.

Har ditt företag fått skador på fastighet eller utrustning till följd av senaste tidens strömavbrott?

På onsdag bjuder vi in företag och svarar på frågor som rör företag och hjälper till att fylla i en skadeståndsanmälan.
Tid: Onsdag den 26:e september kl. 14-18 hos GEAB

Här finns också information om ersättning vid skada: https://gotlandsenergi.se/kundservice/ersattning-vid-skada
Om du har frågor kan du även ringa Kundservice på 0498-28 50 20

Viktig information till Gotlands Energis företagskunder

Ombyggnationen av Gotlandslänken går in i slutfasen

Arbetet med byte av kontrollanläggningen till Gotlandslänken har löpt på enligt tidplan och går nu in i slutfasen med en veckas testperiod. Lördagen den 15 september kommer den andra Gotlandskabeln med ny kontrollutrustning att tas i drift och med det är också ombyggnationsarbetena slutförda. En omfattande ombyggnation som resulterat i att Gotlandslänken står  rustad för ytterligare 20‐25 års drift med mycket hög driftsäkerhet.

Under nästa vecka (v.38) kommer vi att genomföra ett antal tester på den nya anläggningen för att upptäcka eventuella brister som trots omfattande tester på fabrik ändå kan finnas kvar. Systemprov kommer att genomföras och därmed finns det återigen en förhöjd risk för avbrott. De mest kritiska proven kommer att genomföras den 17:e och 18:e september, men prover genomförs även 19-21 september.

Förberedelserna för att undvika strömavbrott under testperioden är omfattande. Framförallt är tillgängligheten på reservkraft mycket hög under veckan. Bemanningen är också förstärkt på samtliga områden för att kunna agera snabbt. Utöver detta står dessutom beredskapsteam redo att när som under dygnet gå in i arbete.

Nu ber vi våra kunder om lite mer tålamod under ombyggnationens slutfas. Vi har full förståelse för att strömavbrotten under ombyggnationen skapat stor olägenhet för våra kunder och vi är uppriktigt ledsna för detta, men bytet av kontrollanläggningen har varit helt nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls en förbättrad övervakning och snabbare felsökning vid fel på utrustningen. Gotlandskablarna kommer att kunna startas upp med  fjärrfunktionalitet, vilket kortar ned avbrottstiden betydligt vid  eventuellt fel på kablarna i framtiden. Kontrollanläggningen är den mest moderna som finns tillgänglig på världsmarknaden, och när den nya anläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk  till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020. Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och här på vår webb  avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms.

 

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB

Ps. Fick du inte vårt nyhetsmail beror det på att vi saknar din mailadress. Skicka den till kundtjanst@geab.vattenfall.se och skriv vilket företag eller vilket namn det står på fakturan så att vi kan lägga in mailadress rätt.

Nyhetsbrev till våra företagskunder

Ombyggnationen av Vattenfalls kontrollstation i Ygne

Tack för ert tålamod efter de återkommande strömavbrotten i samband med bytet av kontrollanläggningen för Gotlandslänken. Ombyggnationen är nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön och arbetet, som totalt uppgår till tio veckor, utförs enligt tidplan. Arbetet beräknas fortsätta i två veckor framöver och under den tiden råder en fortsatt förhöjd risk för strömavbrott.

Kontrollanläggningen är Gotlandslänkens hjärta och säkerställer att överföringen av el fungerar driftsäkert och att rätt mängd el överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980-talet börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att orsaka störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik. Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor, är Gotlandsöverföringen rustad för ytterligare 20-25 års drift.

De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland har berott på flera olika orsaker, dels i samband med rivning av den gamla anläggningen och dels vid installation och driftsättning av den nya anläggningen. Vid intrimning av styrsystemet har vi också drabbats av avbrott till följd av systemfel. Ett av strömavbrotten har även sin orsak i ett blixtnedslag i närheten av anläggningen.

Vi har stor förståelse för att de elavbrott som har uppstått skapat irritation och frustration för boende och verksamma på Gotland, men i slutändan kommer den nya kontrollanläggningen bidra till att säkra den framtida elförsörjningen till ön. När den nya kontrollanläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Vi beklagar alla problem som orsakats av strömavbrotten. Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020.

Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och vår webb gotlandsnergi.se avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms på vår websida.

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB