fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Fjärrvärme till företagets fastigheter

Miljövänligt, lättskött och prisvärt

Driftsäkert och lättskött

Fjärrvärme från Gotlands energi baseras på enkel, beprövad teknik med hög leveranssäkerhet. Våra värmeverk producerar varmvatten 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Varmvattnet pumpas ut i ett rörsystem till din fastighet där din fjärrvärmecentral överför värmen till fastighetens interna uppvärmningssystem.

Miljövänlig uppvärmning

Geabs fjärrvärme produceras till största delen av fossilfria bränslen eller med lokala lösningar där vi tar tillvara sådant som annars skulle gått till spillo. Till exempel tar vi tillvara på restvärme från både cement- och träindustri på ön.

Fjärrvärme är prisvärt

En fjärrvärmeanslutning är en investering med lång teknisk livslängd och beprövad, lättskött teknik. Energipriset är stabilt och du har bra kontroll på energikostnaden.

Här finns det fjärrvärme

Gotlands energi har fjärrvärmenät i Visby, Slite, Klintehamn och Hemse. Kontakta oss för att få veta mer om möjligheterna att ansluta din fastighet till fjärrvärmen.

Fjärrvärmepriser 2021

Nedanstående priser är exklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Förbrukning lägre än 50 MWh/år

 • Energiavgift: 780,00 kr/MWh
 • Årsavgift: 252,00 kr
 • Ingen flödesavgift

 

Förbrukning högre än 50 MWh/år

 • Energiavgift: 741,00 kr/MWh
 • Ingen årsavgift
 • Flödesavgift: 6,60 kr/MWh, grad dT

 

De  allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet är framtagna av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen samt SABO.

 


 

Fjärrvärmepriser 2022

Nedanstående priser är exklusive moms och gäller från 1 januari 2021.

Förbrukning lägre än 50 MWh/år

 • Energiavgift: 756 kr/MWh 
 • Årsavgift: 252 kr
 • Ingen flödesavgift

 

Förbrukning högre än 50 MWh/år

 • Energiavgift: 754 kr/MWh
 • Ingen årsavgift
 • Flödesavgift: 7,6 kr/MWh, grad dT

 

En fjärrvärmeanslutning offereras separat för varje enskilt objekt. Priset beror på bland annat avstånd till närmaste fjärrvärmeledning, markens beskaffenhet och förväntad energiförbrukning.

Flödesdebitering är ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Hett vatten leds från värmeverket via rör i marken till kundernas fjärrvärmecentraler. När värme tas ut i kundcentralen blir det en temperaturskillnad mellan inkommande och utgående vatten. Temperaturskillnaden kallas delta-T eller dT. Det svala returvattnet från kundcentralerna leds tillbaka till värmeverket där det används för att kyla våra pannor. Kylningen innebär att värme överförs från pannorna till vattnet, som sedan leds tillbaka till kunderna, i ett evigt kretslopp.

Det är alltså viktigt att kundernas fjärrvärmecentraler är bra på att ta ut den värme som kommer från värmeverket via fjärrvärmevattnet och inte skickar tillbaka för varmt vatten eftersom  pannorna då inte kan kylas ner tillräckligt så vi kan elda på ett effektivt, resurssnålt och miljövänligt sätt.

En lågt delta-T medför också onödiga värmeförluster till mark och det krävs betydligt mer energi för att pumpa runt fjärrvärmevattnet. Flödesdebitering är alltså ett instrument för att höja effektiviteten och minska resursanvändningen i våra fjärrvärmenät.

Gränserna för dT när flödesdebitering faller ut är för närvarande satta till 38 grader (avgift) respektive 48 grader (återbetalning). Låga värden genererar en kostnad per förbrukad MWh medan höga värden innebär en återbetalning, som beräknas enligt:

 • Förbrukning (MWh) * avvikelsen från gränser (grader) * 6,60 kr/grad/MWh

Under sommaren (juni, juli, augusti) tillämpas inte flödeskostnaden då dessa månader sällan är några problem ur leverans- och effektivitetssynpunkt på grund av låg värmeförbrukning.

Intresserad av fjärrvärme till ditt företag?

Fyll i formuläret så hör vi av oss och bokar ett möte

  Företag

  Kontaktperson

  E-post

  Telefon

  Företagets postadress

  Postnummer och Ort

  Fastighetsbeteckning

  Uppvärmd yta, m²

  Jag godkänner Geabs hantering av mina personuppgifter

  Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.