fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Elens ursprung och miljöpåverkan

Geabs el kommer till stor del från Vattenfall

Vattenfall är Sveriges största producent av förnybar el. År 2017 stod Vattenfall för nästan hälften av all förnybar el i Sverige. All el som distribueras av Vattenfall i Sverige kommer från vind-, vatten- och kärnkraft och är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk. Vattenkraft och kärnkraft är basen i det svenska elproduktionssystemet och i Vattenfalls svenska produktionsverksamhet. Vattenfall är även en av de ledande aktörerna i Sverige inom vindkraft.

EPD®systemet står för Environmental Product Declaration

All el som Vattenfall levererar i Sverige är deklarerad enligt EPD®systemet. Deklarationerna innebär att vi har full kontroll på vår miljöpåverkan och är en viktig hörnsten i vårt miljöarbete.

Deklarationerna är granskade av en oberoende tredjepart och certifierade samt registrerade och publicerade av International EPD Consortium – IEC. (Tidigare certifieringar gjordes av Svenska Miljöstyrningsrådet). EPD® innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning under en produkts hela livscykel. EPD® är alltså en redovisning av miljöprestanda, baserad på livscykelanalys.

Ursprungsgaranti för miljöns skull

All el som säljs i Sverige ska enligt ett EU-direktiv kunna märkas med sitt ursprung. Detta gäller också för elproduktion i övriga Europa (enligt 2003/54/EG). I dessa gemensamma märkningsbestämmelser ska varje produktionskällas andel av leveransen anges i procent med fördelningen mellan förnybara energikällor, kärnkraft och fossila energikällor.

Geabs tar ställning för en bättre miljö, genom att erbjuda våra elkunder möjlighet att få en elleverans som är baserad på 100 procent förnybara energikällor.

Geabs miljöarbete

Sedan 2000 är hela Geabs verksamhet miljöcertifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Vi driver ett seriöst och kvalificerat miljöarbete och vår målsättning är att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Ren el

Den el du får i ditt eluttag på Gotland är en mix av produktion från flera olika håll. Detta är resultatet av vårt svenska och till viss del europeiska sammanbyggda elnät. Vi matar in el i vissa punkter och tar ut el i andra punkter.

Detta kan inte Gotlands energi ändra på och vi kan inte heller lova dig att den el du får ut hemma hos dig är renare samma dag du tecknar avtal hos oss. Däremot lovar vi en framtid där fossila bränslen allt mer tvingas bort från produktionen.

Gotlands energi är inte producent av energi, vi levererar redan producerad energi till dig. Däremot är vår huvudägare Vattenfall en stor producent inom flera olika produktionsområden.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.