Fast eller rörligt pris?

Du som är elkund kan spara pengar genom att göra ett aktivt val av elavtal. Välj själv om du vill teckna ett tidsbundet elavtal med fast pris eller ett rörligt pris som följer elbörsens variationer. Om du inte aktivt väljer typ av elavtal, får du automatiskt vårt anvisningspris.

Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands. All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Du kan välja från vilket elbolag du vill köpa din el, men nätbolagen har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område.

Den nordiska elbörsen Nord Pool är den officiella handelsplatsen för el i Norden. Här köper och säljer elproducenter och elhandelsbolag el. Priserna på Nord Pool styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga börsen.

Eftersom priset går upp och ner kan du som kund låsa dina priser eller välja att följa marknadens rörliga pris. Det fungerar ungefär som fasta och rörliga bankräntor.

Fast elpris

Våra tidsbundna avtal ger dig möjlighet att binda ditt elpris i 1, 2 eller 4 år. Fördelen är att du slipper överraskningar och om det rörliga elpriset går upp, fortsätter du att betala ditt avtalade pris. Nackdelen är om det rörliga elpriset sjunker och blir lägre än ditt avtalade fasta elpris.

Rörligt elpris

Ett avtal där elpriset bestäms månad för månad enligt samma princip som när du har lån med rörlig ränta. Priset följer elbörsens svängningar. Du betalar varje månad för din förbrukning med ett genomsnittspris uträknat på föregående månads medelpris på Nordpool. Därför måste du vara beredd på att priserna kan svänga kraftigt.

Även om din elförbrukning är jämn kan elkostnaden variera mycket när du har Rörligt pris. De rörliga elpriserna stiger ofta under vintern.

Om du vill byta från Rörligt pris till något av GEAB:s avtalspriser är det bara att ringa Kundtjänst så börjar ditt nya avtalspris gälla en kalendermånad efter det att du hörde av dig.

Ladda ner som:

Välj för vilka år du vill se statistik genom att klicka på årtalen. Priset är angivet i öre/kWh.

öre/kWh Månader 10 20 30 40 50 60 70 80 90 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Medelpris – Enkelt, prisvärt, bekvämt!

Teckna medelprisavtal på våren!

Medelvärdet av priset på Nordpool under juni, juli och augusti används för att sätta ditt pris under ett år. Du tecknar avtalet under våren utan att veta vilket priset blir när avtalet börjar gälla.

Detta avtal kan tecknas av dig som antingen har tillsvidareavtal eller har ett avtal som löper ut under året. Det kan bli en lönsam affär för dig som ska teckna om ditt avtal i vinter, då priserna oftast är högre.

Förlängning eller uppsägning av medelpris

Om du redan idag har Medelprisavtal och vill fortsätta ett år till behöver du inte göra någonting, då förlängs avtalet automatiskt. Vill du däremot inte förlänga ditt avtal måste vi ha in det skriftligt senast den 30 april!

Priset per kWh för Medelpris Sommar 2015 är 39,76 öre/kWh exklusive moms och energiskatt. Det ger ett totalt elhandelspris på 86,45 öre/kWh inkl. moms och energiskatt.

Till detta kommer en årsavgift som baseras på din förbrukning på mellan 275–250 kronor/år utöver det totala elpriset. Det innebär en totalkostnad inklusive moms på:

  • 113,8 öre/kWh inkl moms om du har en årsförbrukning på 2000 kWh
  • 92,4 öre/kWh inkl moms om du har en årsförbrukning på 5000 kWh
  • 88,0 öre/kWh inkl moms om du har en årsförbrukning på 20000 kWh

Utöver kostnaden för din elförbrukning tillkommer en elnätskostnad. Har du företaget på Gotland är det GEAB som är elnätsägare och det är från oss som du får en faktura för elnätet.

Avtalet för Medelpris Sommar gäller mellan den 1 januari och 31 december 2015.