Viktig information om fakturor till GEAB

From 15 mars 2020 genomför vi en strukturförändring inom GEAB-koncernen. I korthet innebär det att all fakturahantering kommer hanteras inom Vattenfall vilket ställer nya krav på våra leverantörer:

  • Ny fakturaadress samt ny obligatorisk märkning på fakturor
  • Fakturor mottages endast via fysiskt brev eller elektroniskt via EDI, ej via e-post.

Vi ber er med anledning av detta uppdatera era kundregister så att ni fakturerar till rätt bolagsnamn och kompletterar med korrekt märkning. I samband med detta uppmanar vi er också att säkerställa att ni har rätt referens på fakturorna.

Mer information om märkning samt elektronisk fakturahantering.

Gotlands Energi ny medlem i Prisdialogen

Pressmeddelande från Prisdialogen

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte valdes Gotlands Energi in som ny medlem i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Styrelsen godkände även 19 ansökningar från andra fjärrvärmebolag om förlängt medlemskap för 2020. Utöver det beviljades Mölndal Energi och Öresundskraft som första fjärrvärmeföretag medlemskap i Klimatdialogen, som är ett tillägg till Prisdialogen.
Styrelsen beviljade Gotlands Energi, GEAB, medlemskap i Prisdialogen. Det innebär att GEAB har genomfört lokal prisdialog med sina kunder enligt Prisdialogens modell. Efter den lokala dialogen, som genomförs vid flera tillfällen, skickas ansökan in till Prisdialogen för central prövning av att fjärrvärmeföretaget har gått igenom stegen i dialogen. Företaget ska också ha presenterat en prisändringsmodell, som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren.
-Vi tackar kunderna för deras engagemang i årets prisdialog och ser fram emot fortsatt dialog med dem, säger Adrian Berg von Linde VD på GEAB. Vi tycker att Prisdialogen är ett bra verktyg för att skapa förståelse och förutsägbarhet kring vår prissättning samtidigt som det ges möjlighet att diskutera och lyssna på våra kunder.

Följande företag/orter beviljades förlängt medlemskap i Prisdialogen år 2020:
• E.ON: Hallsberg-Örebro-Kumla, Järfälla, Malmö, Norrköping-Söderköping
• Gävle Energi
• Karlstads Energi
• Kils Energi
• Lidköping Energi
• Mölndal Energi
• Skellefteå Kraft
• Stockholm Exergi
• Vattenfall: Drefviken-Gustavsberg, Motala-Askersund, Nyköping, Uppsala, Vänersborg
• Öresundskraft: Helsingborg och Ängelholm
• Övik Energi

Mölndal Energi och Öresundskraft är Klimatdialogens första medlemmar
Utöver ansökningar till Prisdialogen godkände styrelsen även de första två ansökningarna till Klimatdialogen. De första medlemmarna i Klimatdialogen är därmed Mölndal Energi och Öresundskraft. Klimatdialogen är ett tillägg till Prisdialogen, där fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen kan utöka dialogen med kunder och andra aktörer och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.
Om Prisdialogen Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Mer information Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, kansliet@prisdialogen.se

Pressmeddelande Prisdialogen

Har ditt företag fått skador på fastighet eller utrustning till följd av senaste tidens strömavbrott?

På onsdag bjuder vi in företag och svarar på frågor som rör företag och hjälper till att fylla i en skadeståndsanmälan.
Tid: Onsdag den 26:e september kl. 14-18 hos GEAB

Här finns också information om ersättning vid skada: https://gotlandsenergi.se/kundservice/ersattning-vid-skada
Om du har frågor kan du även ringa Kundservice på 0498-28 50 20

Viktig information till Gotlands Energis företagskunder

Ombyggnationen av Gotlandslänken går in i slutfasen

Arbetet med byte av kontrollanläggningen till Gotlandslänken har löpt på enligt tidplan och går nu in i slutfasen med en veckas testperiod. Lördagen den 15 september kommer den andra Gotlandskabeln med ny kontrollutrustning att tas i drift och med det är också ombyggnationsarbetena slutförda. En omfattande ombyggnation som resulterat i att Gotlandslänken står  rustad för ytterligare 20‐25 års drift med mycket hög driftsäkerhet.

Under nästa vecka (v.38) kommer vi att genomföra ett antal tester på den nya anläggningen för att upptäcka eventuella brister som trots omfattande tester på fabrik ändå kan finnas kvar. Systemprov kommer att genomföras och därmed finns det återigen en förhöjd risk för avbrott. De mest kritiska proven kommer att genomföras den 17:e och 18:e september, men prover genomförs även 19-21 september.

Förberedelserna för att undvika strömavbrott under testperioden är omfattande. Framförallt är tillgängligheten på reservkraft mycket hög under veckan. Bemanningen är också förstärkt på samtliga områden för att kunna agera snabbt. Utöver detta står dessutom beredskapsteam redo att när som under dygnet gå in i arbete.

Nu ber vi våra kunder om lite mer tålamod under ombyggnationens slutfas. Vi har full förståelse för att strömavbrotten under ombyggnationen skapat stor olägenhet för våra kunder och vi är uppriktigt ledsna för detta, men bytet av kontrollanläggningen har varit helt nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls en förbättrad övervakning och snabbare felsökning vid fel på utrustningen. Gotlandskablarna kommer att kunna startas upp med  fjärrfunktionalitet, vilket kortar ned avbrottstiden betydligt vid  eventuellt fel på kablarna i framtiden. Kontrollanläggningen är den mest moderna som finns tillgänglig på världsmarknaden, och när den nya anläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk  till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020. Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och här på vår webb  avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms.

 

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB

Ps. Fick du inte vårt nyhetsmail beror det på att vi saknar din mailadress. Skicka den till kundtjanst@geab.vattenfall.se och skriv vilket företag eller vilket namn det står på fakturan så att vi kan lägga in mailadress rätt.

Nyhetsbrev till våra företagskunder

Ombyggnationen av Vattenfalls kontrollstation i Ygne

Tack för ert tålamod efter de återkommande strömavbrotten i samband med bytet av kontrollanläggningen för Gotlandslänken. Ombyggnationen är nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön och arbetet, som totalt uppgår till tio veckor, utförs enligt tidplan. Arbetet beräknas fortsätta i två veckor framöver och under den tiden råder en fortsatt förhöjd risk för strömavbrott.

Kontrollanläggningen är Gotlandslänkens hjärta och säkerställer att överföringen av el fungerar driftsäkert och att rätt mängd el överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980-talet börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att orsaka störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik. Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor, är Gotlandsöverföringen rustad för ytterligare 20-25 års drift.

De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland har berott på flera olika orsaker, dels i samband med rivning av den gamla anläggningen och dels vid installation och driftsättning av den nya anläggningen. Vid intrimning av styrsystemet har vi också drabbats av avbrott till följd av systemfel. Ett av strömavbrotten har även sin orsak i ett blixtnedslag i närheten av anläggningen.

Vi har stor förståelse för att de elavbrott som har uppstått skapat irritation och frustration för boende och verksamma på Gotland, men i slutändan kommer den nya kontrollanläggningen bidra till att säkra den framtida elförsörjningen till ön. När den nya kontrollanläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Vi beklagar alla problem som orsakats av strömavbrotten. Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020.

Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och vår webb gotlandsnergi.se avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms på vår websida.

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB

 

Mikroproduktion kan anslutas i Gotlands Elnät fram till årsskiftet

I den utredning som Energimyndigheten gjort kring Gotlands energiförsörjning har det framkommit flera intressanta och realiserbara lösningar för att kunna ansluta mer förnybar elproduktion i det gotländska elnätet. Gotlands Elnät AB har därför kunnat ta beslut om att alla som vill nu kan ansluta mikroproduktion i Gotlands Elnät fram till årsskiftet 2018-12-31.

Reduktion av energiskatt

Förändringar i reduktion av energiskatt för industriell verksamhet kommer att träda i kraft den 1 januari 2017. Kunder som tidigare haft reducerad energiskatt ska av elhandelsföretaget faktureras full energiskatt. Kunderna kan sedan själva ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till.

Fjärrvärmeseminarium

GEAB i samarbete med Danfoss bjöd in till ett seminarium för bostadsbolag och bostadrättsföreningar för att prata om hur fjärrvärme fungerar i fastigheten och hur man med enkla medel kan spara energi och öka komforten.

inbjudan-energiseminarium-8-november-bild

Agenda

  • Vad är flödesavgift och varför har man det?
  • Hur fungerar en fjärrvärmeväxlare?
  • Hur får vi vårt värmesystem att fungera på bästa sätt?
  • Hur mycket kan vi spara?
  • Hur blir komforten?

Ett tjugotal intresserade samlades för att lyssna, ställa frågor och diskutera ovanstående.

Närvarande från GEAB var Anna Ekman, Kalle Blomberg och Staffan Sundström. Närvarande från Danfoss var Per-Anders Liljeblad och Christer Göransson.

Information från mötet

Per-Anders Liljeblads presentation om injustering av fastighetens värmesystem, del 1 och del 2. Läs mer om OPTIMAL 2-metoden för att justera in tvårörssystem på Danfoss hemsida.

Kalle Blombergs presentation om  GEAB:s fjärrvärme.

Läs mer om GEAB:s fjärrvärme på vår hemsida.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar kring ovanstående, kontakta Anna Ekman på anna.ekman@geab.vattenfall.se eller 0498- 28 52 48.

Oförändrat fjärrvärmepris 2017

Vi bedömer att de investeringar och underhåll som behövs för att du ska få en fortsatt trygg och säker leverans kan hanteras med ett oförändrat fjärrvärmepris.

GEAB:s fjärrvärmepris ligger därför kvar på 2016 års nivå även under 2017.

mamma_barn

Förbrukning lägre än 50 MWh/år

Energiavgift 766,8 kr/MWh
Årsavgift 252 kr
Ingen flödesavgift

Förbrukning högre än 50 MWh/år

Energiavgift 715,58 kr/MWh
Ingen årsavgift
Flödesavgift 5,6 kr/MWh, grad dT

Priser exkl moms och gäller från och med 1 januari 2016.

Fjärrvärme från GEAB – en prisvärd trygghet

Med fjärrvärme från GEAB får du en bekväm, bekymmersfri uppvärmning med obegränsad tillgång till värme och varmvatten året runt – samtidigt som du spar på naturens resurser!

Mer information

Du hittar mer information om priser och leveransvillkor på våra fjärrvärmesidor.

Du kan även logga in på Mitt GEAB för att se statistik över din förbrukning.