Viktig information till Gotlands Energis företagskunder

Ombyggnationen av Gotlandslänken går in i slutfasen

Arbetet med byte av kontrollanläggningen till Gotlandslänken har löpt på enligt tidplan och går nu in i slutfasen med en veckas testperiod. Lördagen den 15 september kommer den andra Gotlandskabeln med ny kontrollutrustning att tas i drift och med det är också ombyggnationsarbetena slutförda. En omfattande ombyggnation som resulterat i att Gotlandslänken står  rustad för ytterligare 20‐25 års drift med mycket hög driftsäkerhet.

Under nästa vecka (v.38) kommer vi att genomföra ett antal tester på den nya anläggningen för att upptäcka eventuella brister som trots omfattande tester på fabrik ändå kan finnas kvar. Systemprov kommer att genomföras och därmed finns det återigen en förhöjd risk för avbrott. De mest kritiska proven kommer att genomföras den 17:e och 18:e september, men prover genomförs även 19-21 september.

Förberedelserna för att undvika strömavbrott under testperioden är omfattande. Framförallt är tillgängligheten på reservkraft mycket hög under veckan. Bemanningen är också förstärkt på samtliga områden för att kunna agera snabbt. Utöver detta står dessutom beredskapsteam redo att när som under dygnet gå in i arbete.

Nu ber vi våra kunder om lite mer tålamod under ombyggnationens slutfas. Vi har full förståelse för att strömavbrotten under ombyggnationen skapat stor olägenhet för våra kunder och vi är uppriktigt ledsna för detta, men bytet av kontrollanläggningen har varit helt nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön.

Med den nya kontrollanläggningen erhålls en förbättrad övervakning och snabbare felsökning vid fel på utrustningen. Gotlandskablarna kommer att kunna startas upp med  fjärrfunktionalitet, vilket kortar ned avbrottstiden betydligt vid  eventuellt fel på kablarna i framtiden. Kontrollanläggningen är den mest moderna som finns tillgänglig på världsmarknaden, och när den nya anläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk  till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020. Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och här på vår webb  avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms.

 

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB

Ps. Fick du inte vårt nyhetsmail beror det på att vi saknar din mailadress. Skicka den till kundtjanst@geab.vattenfall.se och skriv vilket företag eller vilket namn det står på fakturan så att vi kan lägga in mailadress rätt.