Nyhetsbrev till våra företagskunder

Ombyggnationen av Vattenfalls kontrollstation i Ygne

Tack för ert tålamod efter de återkommande strömavbrotten i samband med bytet av kontrollanläggningen för Gotlandslänken. Ombyggnationen är nödvändig för att säkra den framtida elleveransen till ön och arbetet, som totalt uppgår till tio veckor, utförs enligt tidplan. Arbetet beräknas fortsätta i två veckor framöver och under den tiden råder en fortsatt förhöjd risk för strömavbrott.

Kontrollanläggningen är Gotlandslänkens hjärta och säkerställer att överföringen av el fungerar driftsäkert och att rätt mängd el överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980-talet börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att orsaka störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik. Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor, är Gotlandsöverföringen rustad för ytterligare 20-25 års drift.

De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland har berott på flera olika orsaker, dels i samband med rivning av den gamla anläggningen och dels vid installation och driftsättning av den nya anläggningen. Vid intrimning av styrsystemet har vi också drabbats av avbrott till följd av systemfel. Ett av strömavbrotten har även sin orsak i ett blixtnedslag i närheten av anläggningen.

Vi har stor förståelse för att de elavbrott som har uppstått skapat irritation och frustration för boende och verksamma på Gotland, men i slutändan kommer den nya kontrollanläggningen bidra till att säkra den framtida elförsörjningen till ön. När den nya kontrollanläggningen är färdigställd är Gotlandslänken rustad inför kyligare väder och ökad elanvändning.

Vi beklagar alla problem som orsakats av strömavbrotten. Våra kunder som fått egendom eller utrustning skadad kan skicka in ett skadeståndsanspråk till oss så kommer vi att utreda respektive kundärende. Blankett för detta finns på vår webbsida, gotlandsenergi.se. Man kan självklart också kontakta Kundtjänst på 0498-285020.

Vi uppdaterar löpande vår facebooksida och vår webb gotlandsnergi.se avseende ombyggnationen. Det finns även möjlighet att prenumerera på avbrottsinformation via sms på vår websida.

Med vänliga hälsningar

Jan Karlsson, VD GEAB