Förändringar i reduktion av energiskatt för industriell verksamhet.

Har du ett företag med industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling? Då finns  möjlighet att få tillbaka inbetald energiskatt på den del av förbrukningen som avser tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Regeringen har tagit ett rambeslut som innebär förändringar som kommer att träda i kraft den 1 januari 2017
Förändringarna i korthet:

Kunderna som tidigare haft reducerad energiskatt ska av elhandelsföretaget faktureras full energiskatt (f.n. 29,5 öre/kWh). De kan själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till (ned till 0,5 öre/kWh).
En ny gräns där minst 8 000 kr/år ska betalas i skatt av alla, bara det överskjutande skattebeloppet återbetalas.

Ansökan om återbetalning sker årsvis eller kvartalsvis om förbrukningen överstiger 250 000 kWh/år.
Otillåtna stödmottagare (företag som har ekonomiska problem, eller är återbetalningsskyldiga av otillåtna statsstöd) ska faktureras högsta skattesats.

Läs mer om förändringar av energiskatten