fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Energismart uppvärmning

En viktig del av Sveriges energisystem

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem och såklart även för oss här på Gotland. Idag svarar fjärrvärmen för uppvärmning av halva Sverige och den är också betydelsefull här på Gotland. Fjärrvärme är ett effektivt sätt att producera energi där vi i samhället går samman och delar på en lösning för uppvärmning. Genom att lokalisera förbränningen till större anläggningar där den sker med mätning på miljövärden av utsläppen och filtrering så blir luftkvaliteten mycket bättre och vi minskar våra koldioxidutsläpp. Med hjälp våra fjärrvärmenät i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn kan vi utnyttja lokala lösningar för vår energiproduktion här på Gotland.

Lokala insatsvaror med hög kvalitet

Vi använder olika former av energi på ett effektivt sätt och tar tillvara på sådant som annars gått till spillo, till exempel spillvärme från lokala industrier eller restprodukter från skogsbruk.

Vår produktion är idag helt fossilfri och vi är stolta över att 70% av vårt skogsbränsle som är rester från avverkning i form av grenar och toppar köps lokalt av det gotländska skogsbruket. Genom moderna produktionsanläggningar med bra förbränning och filterlösningar lever vi upp till de krav som EU ställer på utsläpp från värmeproduktion redan idag.

I Visby är vi dessutom extra resurseffektiva genom en nybyggd ackumulatortank där vi lagrar värme över dygnet och kan på så sätt parera för effekttoppar utan att starta reservkraft. Vidare bidrar vår rökgaskondensering till att få ut mer värme från processen vilket medför ett högre energiutnyttjande. Genom att värma ditt hus med fjärrvärme från Geab gör du med andra ord en stor insats för miljön.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.