Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Du äger din fjärrvärmecentral

Här har vi samlat tips och information för att hjälpa dig med skötsel

Så här fungerar fjärrvärmecentralen

En fjärrvärmecentral kan se ut på olika sätt beroende på när den installerades, men de fungerar på samma sätt: Värme till dina elementen och värme till ditt varmvatten. Det mesta regleras automatiskt, men här är några korta filmer om saker som är bra att känna till.

Så här gör du grundkontrollen på din central. Cirkulationspumpen ska nu gå för fullt, trycket ska vara 1 bar och elementen ska vara varmast högst upp.

När det är ett par plusgrader ute kan det kännas lite rått och ruggigt, speciellt om det blåser mycket ute. Med fjärrvärme kan du tillfälligt höja temperaturen några grader.

Har du en central från år 2000 eller nyare stängs värmen till elementen oftast av automatiskt när det är över 18 grader ute. En äldre central bör ha cirkulationspumpen påslagen även sommartid.

Fjärrvärme ger dig en jämn och behaglig värme inomhus. 20 grader brukar vara lagom, men du kan själv välja om du vill ha värmare eller svalare. Så här gör du.

När elementen ska gå för fullt igen efter sommaren, kan du behöva lufta dem för att få jämn en värme.

https://youtu.be/Xy6lwUeXIlg

Ditt varmvatten ska hålla en temperatur på 55 grader. Är det för kallt eller varmt kan du själv justera temperaturen.

Blir du borta mer än fem dagar kan du dra ner inomhustemperaturen, men sänk inte mer än till 15 grader.

Läs av din förbrukning med jämna mellanrum. Vid avläsningen är det även ett bra tillfälle att se över hur du kan minska din uppvärmningskostnad.

Reglerutrustningen är själva hjärtat i systemet, det tar hand om tidsstyrning och temperaturer. Här får du reda på vad värmekurva och parallellförskjutning innebär.

Energimätaren visar din energianvändning, men det finns fler värden som är bra att hålla koll på.

Manualer och installation

Här hittar du manualer för fjärrvärmecentraler, reglercentralen och energimätare. Listan fylls på efter hand, saknar du manualer för just din utrustning så kontakta vår Kundservice.

Oftast står tillverkarnamnet på utsidan av luckan på fjärrvärmecentralen och modellnamnet på bottenplattan.

Frågor och svar om din fjärrvärmecentral

Tips för dig med småhus eller lägenhet för att din fjärrvärmecentral ska fungera så effektivt som möjligt.

Det läcker vatten från min fjärrvärmecentral

Fjärrvärmevattnet är grönfärgat för att man lätt ska kunna särskilja läckage av fjärrvärmevatten från vanliga vattenläckage. Upptäcker du läckage av grönt vatten vid din fjärrvärmecentral ska du kontakta GEAB så vi kan komma ut och undersöka vad det beror på. 

Vattnet får den gröna färgen av pyranin, ett natriumsalt med grön färg och fluorescerande egenskaper som även används i kosmetika och rengöringsprodukter som tvål, schampo och diskmedel.  Pyranin i den koncentration det har i fjärrvärmevattnet är ofarligt för både människor och miljö.

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen. Tänk på att det är naturligt att det droppar från spillröret ibland.

Jag har varken varmvatten eller värme

Kontrollera dina säkringar och att du har el till din fjärrvärmecentral.

Kontrollera att reglercentralen har el.

Kontrollera att cirkulationspumpen går – enklast görs detta genom att hålla en skruvmejsel mot pumpen och sätta örat mot skruvmejselns handtag. Prova att starta om cirkulationspumpen.

Kontakta GEAB för att ta reda på om det är ett fjärrvärmeavbrott i ditt område.

Gå in på vår hemsida under Störningsinformation, eller vänligen kontakta vår kundservice

Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Jag har värme men inget varmvatten

Kontrollera reglercentralens temperaturinställningar samt regleringen av varmvattnet. Justera vid behov.

Titta på en kort film om varmvatten eller reglercentralen här ovan för att få veta hur man gör.

Det kan också vara fel på reglerventilen för varmvattnet, eller ett igensatt filter om det finns varmvatten en stund i början av spolningen men det blir kallt efter en kort stund. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det kan vara flera orsaker till detta:

Trasig blandare: Kontrollera genom att stänga inkommande kallvattenventil på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i till exempel kökskranen. Om det rinner vatten då betyder det finns ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Du behöver renovera eller byta ut blandaren, kontakta en VVS-firma.

Lång varmvattenledning: Om det är långt från centralen till kranen kan det ta ett tag att få fram varmvatten till den. Prova att spola lite längre.

Samtidig spolning: Om flera tar ut varmvatten samtidigt kan det vara så att det inte räcker till. Kontrollera genom att spola en kran i taget och se om det kommer fram varmvatten

Igensatt filter: Om det finns varmvatten en stund i början av spolningen men det blir kallt efter en kort stund kan det vara ett igensatt filter. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Jag har varmvatten men ingen värme

Det kan vara flera orsaker till detta, till exempel lågt tryck i fjärrvärmecentralen, cirkulationspumpen kanske står stilla, det kan vara luft i systemet eller elementens termostater som kärvar. Det kan också vara så att reglercentralens inställningar behöver justeras.

Titta gärna på filmerna Fjärrvärme på vintern, Fjärrvärme vår och höst, Lufta elementen och Reglerutrustning för att få reda på hur detta kan åtgärdas.

Det kan också vara en trasig ute-/innegivare eller en reglerventil i centralen som kärvar. Kontakta din fastighetsägare, fastighetsskötare eller en VVS-firma för felavhjälpning i din anläggning. Privatkunder med serviceavtal kan kontakta GEAB för hjälp med fjärrvärmecentralen.

Det kan vara flera orsaker till detta, till exempel kan det ha kommit luft i systemet och du behöver då lufta det för att få en jämn värme. Se filmen Lufta elementen.

Det kan också vara elementens termostater som kärvar och då reglerar de inte som de ska. Se filmen Fjärrvärme på vintern. Motionera termostaterna, kontakta en VVS-firma om du behöver byta dem.

Jag tycker det går åt för mycket fjärrvärme

En typisk villa på Gotland använder fjärrvärme huvudsakligen för varmvatten under sommaren. Därför brukar det bli en relativt stor ökning av fjärrvärmeförbrukning då hösten kommer – även om det är varma sköna dagar kan det vara riktigt kalla nätter och då behöver huset behöver värmas upp och hållas varmt.

Och ju kallare det är ute desto mer fjärrvärme går det åt för att hålla ditt hus varmt.

Den mesta värmeenergin avges via elementen men en liten del avges av rörledningen från fjärrvärmecentralen till elementen. Även om du bara har ett enstaka element på, t ex i badrummet på sommaren, kommer det att släppas ut en liten mängd värme via rören som transporterar värme till elementet.

Tänk också på att elementens termostater och termostaternas tryckstift kan kärva så att de inte stänger eller öppnar helt.

Termostater kan fastna i stängt läge och då reglerar de inte som de ska. Förebygg detta genom att vrida upp och ner 2-3 gånger några gånger per år.

Termostater ska normalt vara fullt öppna men du kan vrida ner dem i rum där du vill ha det svalare, t ex sovrum eller förråd. Om termostaterna är fullt öppna och det är för varmt i huset är det ett tecken på att det går det ut för mycket värme till huset. Justera då ner värmen i fjärrvärmecentralen, se filmerna Justera inomhustemperaturen och Reglerutrustningen.

Om termostaterna är trasiga kan de släppa igenom värme trots att de är stängda, och då kan det också gå ut värme till fastigheten. Kontakta en VVS-firma om du behöver byta termostater.

Om du hela tiden har ett fönster på glänt för att vädra kommer det hela tiden in kall luft som behöver värmas upp.

Vädra genom att öppna ordentligt under en kortare period och håll sedan fönstret stängt.

Om du vill ha en annan temperatur i ett rum, till exempel svalare i sovrummet, är det viktigt att hålla dörren till detta rum stängd.

En kran som droppar varmvatten förbrukar energi. Se till att du alltid stänger kranen ordentligt och renovera eller byt kranar som läcker.

Om värmekurvan i din fjärrvärmecentrals reglercentral är högt ställd kan det gå åt ”onödigt” mycket värme. Kontrollera att du har en kurva som passar för dina behov. Se filmerna Mätaravläsning och nattsänkning och Reglerutrustning här ovan.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.