fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Färre elavbrott – men mycket jobb återstår

GEAB Gotlands Energi Elavtal

I augusti genomfördes en kundundersökning som visade att 7 av 10 gotlänningar upplever färre elavbrott i år jämfört med förra året. Arbetet med att säkra en ökad leveranssäkerhet fortsätter och Geab lägger stor vikt vid att varje abonnent, oavsett var den finns på Gotland, ska ha en pålitlig elförsörjning både på kort och lång sikt.

Sommaren 2018 gjordes ett stort uppgraderingsarbete på Gotlands elförbindelse och det var ett år med ett stort antal totalavbrott, dvs när hela Gotland drabbas. Sedan dess har totalavbrotten minskat rejält och en förbättring har även skett på det lokala nätet på Gotland senaste åren:

Elförbindelsen till fastlandet levererar nu på den nivå vi förväntar oss för en stabil försörjning, menar Kalle Blomberg, vd Gotlands Elnät, och fortsätter:

Jag tycker det är väldigt glädjande att kunderna upplever att de förbättringar som är gjorda har gett resultat. Vi ska leverera på en nivå som kunderna förtjänar och som de kan förvänta sig av oss.

Kalle Blomberg, VD Gotlands Elnät

Det gotländska företaget har under senaste åren arbetat målmedvetet för att öka leveranssäkerheten. Enligt Kalle är det främst följande faktorer som gett goda resultat, jämfört med hur det såg ut för fem år sedan:

Vi har intensifierat vår skogsröjningsplan och genomfört riktade åtgärder mot störningsdrabbade områden samt höjt vårt investeringstempo där vi ofta ersätter ledningar i luften med kabel i mark, säger Kalle.

Geab vilar inte och för dem fortsätter arbetet med att göra ytterligare förbättringar i elnätet på Gotland. De nästkommande åren genomför bolaget ytterligare investeringar i elnätet. Det är något som boende i bland annat områden som När, Hejde, Halla och Hörsne kommer att märka av.

Gotlands energiomställning kräver en ökad grad av elektrifiering och prognoserna pekar på en dramatiskt ökad elanvändning på ön. Det ställer än högre krav på ett stabilt och säkert elnät. Vi behöver därför öka våra investeringar ytterligare, fortsätta att utveckla vår skogsröjningsplan och göra fler underhållsinsatser i elnätet, säger Kalle.

Gotlands Elnät tittar på hur de i framtiden kan göra elnätet smartare och dra nytta av kunder som vill vara flexibla i sitt nyttjande av elnätet.

Vi befinner oss i en spännande tid nu, där vi arbetar utifrån vår vision om att möjliggöra ett fossilfritt liv här på Gotland, vilket vi menar stämmer bra överens med våra kunders och samhällets förväntan på oss i den pågående energiomställningen. I framtiden vill vi få ett smartare elnät som lättare kan hantera kunders förändrade beteende vad gäller uttag och inmatning. Så framtidens elnät behöver kunna hantera fler flöden än gårdagens elnät som oftast var väldigt enkelriktat.

 

Om kundundersökningen
GEAB har låtit Supportföretagen genomföra kundundersökningen som har besvarats av 151 personer, vilket ger en felmarginal på +/- 2,7 procent. 40 procent av de svarande är kvinnor och 60 procent män. Frågorna är besvarade av gotlänningar i alla åldrar, från 26 år och uppåt.

 

Avsändare: Gotlands Elnät AB

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.