Röjning av ledningsgator

Vi röjer ledningsgator för att minska antalet strömavbrott

För att minska antalet avbrott tar vi nu krafttag med underhållsröjningen av ledningsgatorna . Vi röjer bort träd, grenar, sly och buskar som kan bli farliga för våra ledningar inom fyra år. Efter utförd underhållsröjning skall det vara fritt från grenar minst en meter åt vardera håll från lågspänningsledningar (0,4 kV) och fyra meter åt vardera håll från högspänningsledningar (10 kV).

Alla berörda fastighets-/markägare kommer att få information per post och frågor kring detta hänvisas till:
e-post ledningsrojning@geab.vattenfall.se alternativt
Kjell Klintström 0498-28 50 00.

För närvarande är det  Magnus Hellgren Skogsentreprenad  som röjer på uppdrag av oss.

Röjningen kommer att pågå under hela 2018.