Våra priser

Vi ser till att elen snabbt och säkert transporteras via vårt elnät hem till dig.

Elnätspriser

Elnätspriset är uppdelat i abonnemang och elöverföring. Elnätsprisets fasta del är abonnemanget. Priset styrs av vilken spänningsnivå anläggningen är ansluten till och därmed vilken storlek på mätarsäkringen. Här ingår också avgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap, samt kostnader för överföring av el, mätare och mätaravläsning. Elnätsprisets rörliga del beror på  förbrukningens storlek, dvs elöverföringen.

Mätarsäkring 
(Ampere)

Pris per år: Enkeltariff E4 och Tidstariff T4

16L*

1.530 kr

16A

4.180 kr

20A

5.995 kr

25A

7.415 kr

35A

10.365 kr

50A

15.075 kr

Mätarsäkring 
(Ampere)

Pris per år: Enkeltariff E4 och Tidstariff T4

63A

20.370 kr

80A

29.575 kr

125A

46.675 kr

160A

59.010 kr

200A

74.900 kr

* 16L betyder 16 Ampere säkring i byggnad med minst tre uttagsabonnemang, med gemensam anslutningspunkt på minst 35 A. Förekommer endast på enkeltariff E4

El-överföring

Pris/kWh inkl moms

Enkeltariff

32,50 öre

Höglasttid 
Tidstariff T4

57,00 öre

Låglasttid 
Tidstariff T4

17,00 öre

Enkeltariff: Samma elnätspris hela dygnet. 

Tidstariff: Olika elnätspris beroende på om elen används när vi har hög eller låg belastning på elnätet.

Höglast-tid: Vardagar kl: 06.00–22.00 under januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

Låglast-tid: Övrig tid.

I det fasta elnätspriset, abonnemanget, ingår dessa momspliktiga myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
 • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
 • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år

Energiskatten på elnätsfakturan

Från och med den 1 januari 2018 debiteras energiskatten på elnätsfakturan. Förändringen innebär att elnätsföretagen har rollen som skattskyldiga för energiskatt på el att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Jämför rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden på fakturan för själva elen du förbrukar ser ut att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen.

På Elpriskollen på ei.se visas jämförpriser med energiskatten inkluderad fram till och med sista december.

AVGIFTSVILLKOR

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0 kr/mån
 2. El-överföring:
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 5,6 öre/kWh
 • Låglasttid 5,6 öre/kWh
 •  

Se avgiftsvillkor för egenproducerad el- Privat

Lågspännning

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0 kr/mån
 2. El-överföring:
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 5,6 öre/kWh
 • Låglasttid 5,6 öre/kWh

Högspänning

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift  0 kr/mån
 2. El-överföring
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 9,4 öre/kWh
 • Låglasttid 2,2 öre/kWh

 

Se avgiftsvillkor för egenproducerad el- Företag

AVGIFTSVILLKOR

Effekttariff N3, högspänning

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 845,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 24,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastningseffekt 52,00 kr/(kW, mån)
 4. El-överföring
 • Höglasttid 11,50 öre/kWh
 • Låglasttid 4,20 öre/kWh

Alla ovan angivna priser är presenterade exklusive moms.

OBS! Abonnemang, månadseffekt och högbelastning är avgifter per månad.

Se pris och villkor för Effekttariff N3, högspänning

AVGIFTSVILLKOR 

Effekttariff N4, lågspänning

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 285,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 28,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastningseffekt 0,00 kr/(kW, mån)
 4. El-överföring

Höglasttid 45,60 öre/kWh

Låglasttid 13,60 öre/kWh

Se pris och villkor för Effekttariff N4, lågspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning Nättariff N3

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 515 kr/mån
 2. Månadseffekt 0 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån) Gäller endast under höglasttid.
 4. El-överföring
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 8,4 öre/kWh
 • Låglasttid 1,2 öre/kWh

Se pris och villkor för Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning Nättariff N4

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 245,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 0 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån) Gäller endast under höglasttid.
 4. El-överföring
 • Höglasttid 0,00 öre/kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 8,40 öre/kWh
 • Låglasttid 1,20 öre/kWh

Se priser och villkor för Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion större än 1500 kW Högspänning N3

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 550,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 13,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid
 4. El-överföring
 • Höglasttid 3,20 öre/kWh
 • Låglasttid  3,20 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 8,40 öre/kWh
 • Låglasttid 1,20 öre/kWh

Se priser och villkor för Vindproduktion större än 1500 kW Högspänning N3

Energiskatt på el

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Hur mycket skatt som du ska betala beror på var i landet elen används.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020: 44,13 öre/kWh (35,3 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

31,37 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

I följande län och kommuner har hushållskunder reducerad energiskatt:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.