fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only
Sök
Generic filters
Exact matches only

Elnätet på Gotland

På Gotland är det Gotlands Elnät AB som äger och underhåller elnätet

Geab investerar i elnätet

Med vårt elnät transporterar vi el till ca 43 000 kunder. Eftersom elnätet är ryggraden i våra kunders elanvändning krävs det att elnätet fungerar på bästa sätt. Detta försöker vi åstadkomma genom fortlöpande underhåll och investeringar. Sedan 2005 har vi dessutom genomfört investeringar och underhåll för cirka 100 miljoner kr utöver de årligen planerade.

Vi äger och underhåller stolpar, kraftledningar och annan teknisk utrustning som behövs för att allt ska fungera. Vi övervakar elnätet 24 timmar om dygnet, året runt, och ser till att elnätet fram till dig alltid fungerar genom beredskap för att snabbt avhjälpa fel.

Geabs ledningsnät är ca 7 000 km långt, och av dessa är ca 4 800 km nedgrävd kabel, ca 800 km isolerad luftledning och ca 1 400 km ej isolerad luftledning. Vi arbetar kontinuerligt med att minska andelen ej isolerad luftledning och därigenom reducera risken för elavbrott. De senaste åren har vi årligen investerat ca 150 miljoner kronor för att förstärka och förbättra elnätet, bland annat genom ersätta utsatta luftledningar med kabel i mark. Detta arbete fortsätter även de närmaste åren.

Rapport på årlig övervakningsplan

Alla elnätsföretag är sedan den 1 juli 2005 skyldiga att upprätta en övervakningsplan. Planen beskriver hur nätföretaget och övriga berörda delar inom företaget arbetar för att agera neutralt, objektivt och icke diskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.