fbpx

Utbetalningarna av elstödet inleds 20 februari

Regeringen har beslutat att betala ett elprisstöd till de elkunder som drabbats hårdast av höga elpriser under 2021-2022. Elprisstödet omfattar totalt 55 miljarder kronor. Främst kompenserar man elkunder i södra Sverige, oavsett om kunden är en privatperson, ett företag, en förening eller organisation. Även hushåll i norra delen av Sverige kommer få viss kompensation enligt ny information som regeringen lämnade den 9 januari.

Hur stor blir kompensationen?

Stödet för perioden oktober 2021 – september 2022

För elkunder i elområde 3 (som Gotland tillhör) uppgår elpriskompensationen till 50 öre per förbrukad kWh under perioden. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mitt Geab.

När och hur betalas stödet ut?

Stödet för perioden oktober 2021 – september 2022 kommer att börja betalas ut av Försäkringskassan 20 februari och stödet betalas ut utan att man behöver ansöka om det. Det är ännu inte klart när detta kommer att börja betalas ut till företag. Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma med besked om när utbetalningar även till företag kan börja ske.

Utbetalning av elstöd – Försäkringskassan 

Vad gäller för företag?

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Svenska kraftnät om att göra en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen om att kunna betala ut pengar till företag och organisationer. Förslaget bygger på samma modell som för hushåll och ska nu godkännas av EU.

Förslag om ytterligare elstöd

Regeringen har den 9 januari beslutat om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att finansiera ett nytt elstöd. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022.

Läs mer på Regeringens hemsida

Så räknar du ut ditt elprisstöd

Elområde 3:
0,50 kr x din elförbrukning (kWh) under perioden oktober 2021 – september 2022.

Två exempel på hur elprisstödet kan falla ut:

En tennisklubb som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 22 500 kronor i stöd (45 000 x 0,50 = 22 500).

En villaägare med en förbrukning på 19 500 kWh under 12-månadersperioden får 9 750 kronor (19 500 x 0,50 = 9 750).

Mer information

För mer detaljerad information om förslaget hänvisar vi till Svenska kraftnät samt regeringens hemsida. Alla frågor om utbetalning hanteras av Försäkringskassan.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.