fbpx

Frånkoppling av el

Kommer vi att behöva stänga av elen i vinter?

Enligt myndigheten Svenska kraftnät (SvK), som är ytterst ansvaring för Sveriges kraftsystem, finns det en reell risk för så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling i vinter. Det är en nödåtgärd som aldrig tidigare har aktiverats, där man kopplar bort vissa elanvändare från elnätet för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Det är viktigt att känna till att förbrukningsfrånkoppling endast sker i nödfall, och det är flera faktorer som påverkar för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt.

Vad är manuell förbrukningsfrånkoppling?

Manuell förbrukningsfrånkoppling har ännu aldrig behövt tillämpas i Sverige, men kan genomföras vid så kallad effektbrist som en absolut sista åtgärd när elproduktion i Sverige, import av el och effektreserver inte räcker till. Det är Svenska kraftnät som beslutar om detta och ger order om frånkoppling till elnätsbolagen.  

 

Vem bestämmer vilka som blir frånkopplade?  

Svenska kraftnät väljer ut geografiskt område, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Elanvändare som redan på kort sikt har stor betydelse för liv och hälsa samt annan samhällsviktig funktion kommer prioriteras. Prioritetsordningen för Gotland är framtagen av Länsstyrelsen, Region Gotland och Gotlands Elnät.

 

Kommer det någon förvarning innan elen stängs av? 

Svenska kraftnät kommer i samband med en ansträngd situation att ge en order till elnätsbolagen, till exempel Gotlands Elnät, att frånkopplingen ska genomföras och att detta ska ske inom 15 minuter.

Med en så kort framförhållning, när frånkoppling måste ske inom 15 minuter, finns det ingen tid för vare sig information till samhället eller till skräddarsydda lösningar. Detta scenario kan likställas med ett oplanerat strömavbrott för berörda kunder och samhälle, som vid åsknedslag i elnätet eller en avgrävd ledning.

Hur länge blir jag utan el?

Om vi skulle hamna i en situation där elförsörjningen behöver kopplas bort, handlar det förmodligen om ett kortare avbrott (cirka 3 timmar max) den tiden på dygnet då elförbrukningen i Sverige är som högst. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan roterande frånkoppling bli aktuellt.Roterande frånkoppling innebär att elen kopplas bort inom ett visst område under ett fåtal timmar och att den därefter kopplas till igen samtidigt som den kopplas bort i ett annat område. 

 
Vad kan jag som kund göra för att minska risken? 

Om vi alla hjälps åt att dra ned vårt användande av el och flyttar förbrukningen till tidpunkter då den samlade elförbrukningen i Sverige är lägre, till exempel sen kväll, natt eller helger så minskar risken för att elen behöver kopplas ifrån. 

 

Hur förbereder sig Gotlands Elnät?

Vi följer utvecklingen noga och känner oss trygga med att vi har rutiner på plats om det skulle komma en order från Svenska kraftnät.  

Varför har risken för förbrukningskoppling ökat?

Läget på elmarknaden är bekymmersamt. Rysslands invasion av Ukraina har förvärrat situationen och det råder brist på gas i Europa. Eftersom det svenska elnätet är nära sammankopplat med stora delar av Europas nät påverkas även vi av detta. Samtidigt finns det begränsningar i det svenska stamnätet som gör att det inte går att transportera tillräckligt med el från norra delarna av landet till södra.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.