fbpx

Din el vid flytt

Om du ska flytta behöver du anmäla flytten till oss. Tänk också på att det behövs både ett aktivt elnätsavtal och ett elhandelsavtal.

Elavtal vid flytt

Som kund har du två olika avtal för din el, ett elnätsavtal, som tecknas med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område. Här på Gotland är det vi, Gotlands Elnät AB som är ditt nätbolag.

Elhandelsavtalet tecknar du med valfritt elhandelsföretag.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_movers_concept_man_woman_moving_stairway

Elnätsavtalet är knutet till en adress och måste alltid sägas upp vid en flytt senast 10 dagar i förväg. Oavsett om det gäller till eller från en privat bostad eller för en verksamhet som är ansluten till Gotlands Elnät AB, så behöver flyttanmälan göras till oss. 

Flyttanmälan till oss gäller även om du gjort en flyttanmälan hos adressändring eller ändrat din folkbokföringsadress hos Skatteverket. Du behöver bara anmäla din utflytt till oss och inte till ditt elhandelsföretag, vi sköter den kontakten åt dig! Vid en utflytt avslutas nämligen avtalet med din nuvarande elhandlare.

För att hinna registrera ditt elnätsavtal så att elen fungerar som den ska i nya lokaler eller i din bostad behöver vi din anmälan minst 10 dagar i förväg.

När du flyttar in är det viktigt att du också tecknar ett nytt avtal med ett valfritt elhandelsföretag. Gör du inget aktivt val av elhandelsföretag får du ett så kallat anvisat avtal hos ditt anvisade elhandelsbolag.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_living_living_room_moving_boxes_872

Ditt anläggnings-ID

För att hjälpa dig att få el till din fastighet behöver vi ditt anläggnings-ID som är 18 siffror långt och börjar på 735 999 xxx xxx xxx xxx. Ditt anläggnings-ID finns på din elmätare. Flyttar du till lägenhet är det din fastighetsägare som har tillgång till elmätaren. Du kan också fråga den person som bodde där dessförinnan då numret finns på fakturan.

När du flyttar till eller inom Gotland anmäler du din flytt via Geabs kundservice genom att ladda ner och fylla i en blankett för flyttanmälan på vår webbplats. Du behöver göra din flyttanmälan minst 10 dagar i förväg för att allt ska hinna bli klart i tid. För detta betalar du en administrativ kostnad på 150 kronor inkl. moms. Avgiften debiteras på din första faktura för ditt nya abonnemang.

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två olika avtal.

  • Elnätsavtalet tecknas med det elnätsföretag som äger stolpar och elledningar i ditt område, på Gotland är det Gotlands Elnät AB.
  • Elhandelsavtal tecknas med det elhandelsföretag som du köper elen av. Det är dem som du köper din el som du förbrukar av.

Har du ett elhandels- och elnätsföretag som ingår i samma koncern så får du oftast bara en faktura. Annars får du normalt två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Elnätsavtalet, som är det bärande avtalet, hanteras alltid först när du ska göra förändringar av dina elavtal vid en flytt.

Ja, det går bra. Ditt inflytt- och utflyttsdatum är inte beroende av varandra. Du kan exempelvis välja inflyttsdatum för den nya fastigheten till den 1 juli och utflyttsdatum på den gamla från 15 juli eller tvärtom.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.