fbpx
Sök
Generic filters
Exact matches only

Beslut om elpriskompensation

Du som kund får kompensationen automatiskt

Regeringen har beslutat att hushåll som drabbats hårt av vinterns höga elpriser ska kompenseras. Som elnätsbolag har vi blivit ombedda att administrera elpriskompensationen. På Gotland berörs cirka 20 000 kunder. Som kund behöver du inte ansöka om elpriskompensation utan ersättning kommer att ske automatiskt. 

Aktuellt just nu

2022-06-13

Den 7 april beslutade riksdagen att elpriskompensationen även ska gälla mars månad. För mars kompenseras enbart kunder i södra Sverige, elprisområde SE3 (där Gotland ingår) och SE4, samtidigt som ersättningstrappan gäller vid en månadsförbrukning redan från 400 kWh för att ännu fler ska omfattas av kompensationen gällande mars. I juni erhåller de första kunderna hos Gotlands Elnät ett avdrag på sina fakturor avseende elpriskompensationen för mars.

Sedan tidigare är det beslutat att månaderna december 2021 samt januari och februari 2022 kompenseras. Ersättningstrappan för dessa månader gäller förbrukning från 700 kWh / månad.

Nej, du behöver inte ansöka om elpriskompensationen. Kompensationen regleras automatiskt på dina kommande fakturor utan att du behöver göra någonting.

Regeringen har tagit fram en ersättningstrappa för perioden december 2021 – februari 2022 som baseras på hur mycket el hushållet har förbrukat varje månad. Genom att logga in på Mitt Geab kan du se din elförbrukning. Frågor hänvisas till regeringen.se.

Förbrukning (kWh)Stöd/månad (december – februari)
700 – 899100 kr
900 – 999200 kr
1000 – 1099300 kr
1100 – 1199400 kr
1200 – 1299500 kr
1300 – 1399700 kr
1400 – 1499900 kr
1500 – 15991100 kr
1600 – 16991300 kr
1700 – 17991500 kr
1800 – 18991700 kr
1900 – 19991900 kr
över 20002000 kr

Räkneexempel: Om ditt hushåll hade en elförbrukning på:

1600 kWh i december = ersättning 1300 kr
1300 kWh i januari = ersättning 700 kr
900 kWh i februari = ersättning 200 kr

Din totala ersättning blir då 2200 kr. 

Regeringen har fastställt utbetalningsnivåerna enligt en kompensationstrappa som utgår från elanvändningen du har haft under mars 2022. Genom att logga in på Mitt Geab kan du se din elförbrukning. Frågor hänvisas till regeringen.se.

Förbrukning (kWh)Stöd/månad (mars)
400 – 699100 kr
700 – 999200 kr
1000 – 1199300 kr
1200 – 1399400 kr
1400 – 1599500 kr
1600 – 1699600 kr
1700 – 1799700 kr
1800 – 1899800 kr
1900 – 1999900 kr
över 20001000 kr

 

Kompensationen sker genom att du automatiskt får ett avdrag på din faktura från Geab. Som kund behöver du inte ansöka om pengarna. Avdrag görs på fakturor som sänds i maj och framåt.  

Om det finns ett överskott efter avdraget på första fakturan kommer vi fortsätta kreditera nästkommande fakturor. Du kommer även ha möjlighet att få överskottet utbetalat till ditt bankkonto. Du behöver då registrera ditt bankkonto (senast 30 juni) genom att logga in på Mitt Geab. Under ”mina uppgifter” lägger du in ditt kontonummer i fältet ”bankkontonummer”.

Kompensationen sker genom att du automatiskt får ett avdrag på din faktura från Geab. Som kund behöver du inte ansöka om pengarna. Vid ett eventuellt överskott efter avdrag på din första faktura sker följande:

A. Har du autogiro betalas överskjutande belopp ut till ditt konto på fakturans förfallodatum.

B. Har du inte autogiro kommer vi fortsätta kreditera nästkommande fakturor. Det finns även möjlighet att få överskottet utbetalt till bankkonto. Du behöver då registrera ditt bankkonto (senast 30 juni) genom att logga in på Mitt Geab. Under ”mina uppgifter” lägger du in ditt kontonummer i fältet ”bankkontonummer”. Även du som inte längre är kund hos oss anmäler ditt konto för att få pengarna utbetalda.

C. Har du e-faktura och avdraget är större än fakturans totalbelopp kommer fakturan från oss inte synas i internetbanken. Det beror på att banken inte skickar fakturabelopp på 0 kronor. Du kan däremot se din faktura och elförbrukning för perioden på Mitt Geab.

Om du har bott på adressen under perioden som stödet gäller och i övrigt uppfyller kraven för att få ersättning, kommer du få ta del av kompensationen även om du flyttat.

Är du fortfarande kund hos Geab får du ett avdrag på din faktura.  Om du inte längre är kund hos oss behöver du registrera ditt bankkonto (senast 30 juni) genom att logga in på Mitt Geab. Under ”mina uppgifter” lägger du in ditt kontonummer i fältet ”bankkontonummer”. 

Har du e-faktura och avdraget är större än fakturans totalbelopp kommer fakturan från oss inte synas i internetbanken. Det beror på att banken inte skickar fakturabelopp på 0 kronor. Du kan däremot se din faktura och elförbrukning för perioden på Mitt Geab.

Ett avdrag sker först mot din faktura. Om det finns ett överskott efter det betalas beloppet ut till kontot du har autogiro kopplat till. Utbetalning sker på fakturans förfallodatum.

Nej, det finns omkring 160 elnätsbolag i Sverige. Varje bolags befintliga system för hanteringar av kreditering eller återbetalning ser olika ut.

Nej, du får endast elpriskompensationen utbetald av ditt elnätsbolag.

Det är elnätsbolagen som är utsedda av regeringen att administrera elpriskompensationen. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

Nej, regeringen har beslutat att det endast är privatpersoner (konsumenter) som är berättigade till elpriskompensationen.

Elpriskompensation betalas ut för respektive fastighet, vilket innebär att du kan få kompensation för varje fastighets elanvändning under perioden december – mars.

Frågor om förslagets utformning hänvisas till regeringen eller Energiföretagen Sverige.

Tidigare publicerat

14 mars 2022

Förlängd kompensation för mars

Den 14 mars presenterade regeringen ett förslag på förlängning och förändring av elpriskompensationen för mars månad. Detta gäller enbart kunder i södra Sverige, elprisområde SE3 (där Gotland ingår) och SE4 samt med en förändrad ersättningstrappa. Det finns än så länge ingen tidplan för beslut i riksdagen och när ersättningen för mars kan börja betalas ut. Informationen från den 14 mars påverkar inte den redan beslutade kompensationen för december 2021 – februari 2022. Frågor hänvisas till regeringen.se

20 januari 2022

Elnätsbolagen har erhållit mer information

Vi har den 20 januari erhållit mer detaljer om stödet (Regeringens pressmeddelande 20 jan) samt (frågor och svar) och kommer nu fortsätta analysera hur detta ska administreras så att utbetalning av kompensationen kan ske så snabbt och smidigt som möjligt. När kompensationen når de gotländska hushållen beror på olika faktorer, primärt måste riksdagen fatta beslut. Gotlands Elnät avser att hantera kompensationen skyndsamt. 

12 januari 2022

Regeringen presenterar ett förslag

Den 12 januari presenterade regeringen ett förslag till elpriskompensation till de hushåll som drabbats av höga elpriser (Regeringens pressmeddelande 12 jan). Gotlands Elnät tar inte ställning till hur stödet utformas och vilka som omfattas. Som elnätsbolag har vi blivit ombedda att administrera utbetalningarna.

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.