Elnätspris 2020

Elnätspriset är uppdelat i abonnemang och elöverföring

Elnätsprisets fasta del är abonnemanget. Priset styrs av vilken spänningsnivå anläggningen är ansluten till och därmed vilken storlek på mätarsäkringen. Här ingår också avgift för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap, samt kostnader för överföring av el, mätare och mätaravläsning.

Elnätsprisets rörliga del beror på  förbrukningens storlek, dvs elöverföringen.

Fast elnätspris, abonnemang

Nedan ser du priserna för respektive säkringsstorlek.

Mätar-
säkring
(Ampere)
Elnätspris
Enkeltariff
Tidstariff
E4 och T4
16 L*1 530 kr/år
16 A4 180 kr/år
20 A5 955 kr/år
25 A7 415 kr/år
35 A10 365 kr/år
50 A15 075 kr/år

* 16L betyder 16 Ampere säkring i byggnad med minst tre uttagsabonnemang, med gemensam anslutningspunkt på minst 35 A. Förekommer endast på enkeltariff E4

Mätar-
säkring
(Ampere)
Elnätspris
Enkeltariff
Tidstariff
E4 och T4
63 A20 370 kr/år
80 A29 575 kr/år
100 A37 210 kr/år
125 A46 675 kr/år
160 A59 010 kr/år
200 A74 900 kr/år

Rörlig del som beror på förbrukningen

El-
överföring
Pris inkl moms
Enkeltariff32,50 öre/kWh
Höglasttid
Tidstariff T4
57,00 öre/kWh
Låglasttid
Tidstariff T4
17,00 öre/kWh

Enkeltariff 

Samma elnätspris hela dygnet. 

Tidstariff

Olika elnätspris beroende på om elen används när vi har hög eller låg belastning på elnätet.

Höglast: Vardagar kl: 06.00–22.00 under januari, februari, mars, november och december. Vardag är normalt måndag–fredag. Följande dagar, vilka kan inträffa måndag–fredag, betraktas inte som vardagar: nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

Låglast: Övrig tid.

I det fasta elnätspriset, abonnemanget, ingår dessa momspliktiga myndighetsavgifter:

 • Elsäkerhetsavgift 10,20 kr/år
 • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
 • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år

Energiskatten på elnätsfakturan

Från och med den 1 januari 2018 debiteras energiskatten på elnätsfakturan. Förändringen innebär att elnätsföretagen har rollen som skattskyldiga för energiskatt på el att energiskatten kommer att redovisas på fakturan från elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Jämför rätt uppgifter

För dig som konsument innebär ändringen att kostnaden på fakturan för själva elen du förbrukar ser ut att sjunka medan kostnaden för elnätet kommer att stiga med motsvarande antal ören per förbrukad kWh. Dock kommer den sammanlagda elkostnaden inte att påverkas av förändringen.

Avgiftsvillkor som gäller från 2020-01-01

AVGIFTSVILLKOR

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0 kr/mån
 2. El-överföring:
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 5,6 öre/kWh
 • Låglasttid 5,6 öre/kWh

Se priser och villkor för Egenproducerad el Privat

AVGIFTSVILLKOR

Lågspännning

Nätavgifter, inmatning:

 1. Mätavgift 0 kr/mån
 2. El-överföring:
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 5,6 öre/kWh
 • Låglasttid 5,6 öre/kWh

Högspänning

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift  0 kr/mån
 2. El-överföring
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 9,4 öre/kWh
 • Låglasttid 2,2 öre/kWh

Se priser och villkor för Egenproducerad el Företag

AVGIFTSVILLKOR

Effekttariff N3, högspänning

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 845,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 24,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastningseffekt 52,00 kr/(kW, mån)
 4. El-överföring
 • Höglasttid 11,50 öre/kWh
 • Låglasttid 4,20 öre/kWh

Alla ovan angivna priser är presenterade exklusive moms.

OBS! Abonnemang, månadseffekt och högbelastning är avgifter per månad.

Se pris och villkor för Effekttariff N3, högspänning

AVGIFTSVILLKOR 

Effekttariff N4, lågspänning

Nätavgifter, uttag

 1. Abonnemang 285,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 28,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastningseffekt 0,00 kr/(kW, mån)
 4. El-överföring

Höglasttid 45,60 öre/kWh

Låglasttid 13,60 öre/kWh

Se pris och villkor för Effekttariff N4, lågspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning Nättariff N3

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 515 kr/mån
 2. Månadseffekt 0 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid.
 4. El-överföring
 • Höglasttid 0,0 öre/kWh
 • Låglasttid 0,0 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 8,4 öre/kWh
 • Låglasttid 1,2 öre/kWh

Se pris och villkor för Vindproduktion mindre än 1500 kW Högspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning Nättariff N4

Nätavgifter, inmatning

 1. Mätavgift 245,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 0 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid.
 4. El-överföring
 • Höglasttid 0,00 öre/kWh
 • Låglasttid 0,00 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 8,40 öre/kWh
 • Låglasttid 1,20 öre/kWh

Se priser och villkor för Vindproduktion mindre än 1500 kW Lågspänning

AVGIFTSVILLKOR

Vindproduktion större än 1500 kW Högspänning N3

Nätavgifter, inmatning
 1. Mätavgift 550,00 kr/mån
 2. Månadseffekt 13,00 kr/(kW, mån)
 3. Högbelastning 0 kr/(kW, mån)
  Gäller endast under höglasttid
 4. El-överföring
 • Höglasttid 3,20 öre/kWh
 • Låglasttid  3,20 öre/kWh

Energiersättning från GEAB till kund (nätnytta)

 • Höglasttid 8,40 öre/kWh
 • Låglasttid 1,20 öre/kWh

Se priser och villkor för Vindproduktion större än 1500 kW Högspänning N3