Tillfällig elanslutning – ibland även kallad byggström

En tillfällig anslutning används för att få tillgång till el under en begränsad tid (max 1 år), exempelvis vid byggnation och olika tillfälliga evenemang.

Om du vill ha el innan den fasta elnätsanslutningen är på plats ska din elinstallatör skicka in en föranmälan till GEAB och ansöka om en tillfällig anläggning och vi undersöker om vi kan erbjuda det.

Finns möjlighet att ansluta tillfällig anslutning/byggström så ska din elinstallatör tillhandahålla en kabel och ett tillfälligt elskåp ”byggskåp” för en tillfällig mätare, max 5 meter ifrån den anvisade plats där vi ansluter till nätet.

Du står alltså själv för byggskåpet och kablarna som ansluts tillfälligt till vårt elnät, något som ibland kan ordnas via din elinstallatör eller byggare.

En faktura på arbetet går till dig som kund när uppsättningen av den tillfälliga elmätaren är klar.

Kunden betalar därefter nätavgifter och förbrukning  för den tillfälliga anslutningen.

Kontakta oss för information om avgifter och abonnemang.

Att tänka på inför anslutningen:

  • Kontakta en elinstallatör för en föranmälan.
  • Du står själv för byggskåpet och byggströmskabel som ansluts tillfälligt till vårt elnät.
  • Kabeln ska vara gummikabel för att våra tekniker ska kunna hantera den vid inkoppling och vara flexibel i ett flyttbart byggskåp.
    (dvs ordinarie markkabel /serviskabel kopplas inte in i byggskåp)
  • Byggskåp för tillfällig mätare kopplas normalt inte upp på ordinarie markkabel /serviskabel.
  • Tillfällig mätare sätts inte upp i ordinarie mätarskåp.
  • Ordinarie mätare sätts inte upp i byggskåp.
  • För tillfällig anläggning som användas mer än ett år, tillkommer en extra månadsavgift. En tillfällig anslutning är avsedd för ett tidsbegränsat behov av el där fast anslutning inte finns eller inte har beställts. För en permanent och framdragen elanslutning ska ett tillfälligt abonnemang ersättas av ett ordinarie abonnemang.
  • Även för tillfällig anslutning kan du själv välja abonnemangsform för elnätskostnaden, om inget aktivt val görs får du enkeltariff. Läs mer om olika abonnemang här  på hemsidan eller kontakta vår kundtjänst.
Intervall för huvudsäkring (Ampere)Anslutningssäkring (Ampere)Extra månadsavgift för tillfällig anslutning som varit i över ett år
16-25 A25 A875 kr
35-63 A63 A1 250 kr
80-125 A125 A2 125 kr
160 A160 A2 625 kr
200-250 A250 A3 625 kr
större än 250 Asteg om 250 A3 625 kr per 250 A
Högspänning6 075 kr+ 5 kr/kW