Ändra befintligt abonnemang

Vill du ändra huvudsäkring, flytta din elmätare, ledning eller slå ihop två eller flera abonnemang? Anlita en elinstallatör som utför och anmäler ändringen till oss. Om detta medför en avgift från GEAB så kommer du att få en offert för beställning.

Ändra huvudsäkring

Om du vill ändra huvudsäkring anlitar du en elinstallatör som utför arbetet och anmäler förändringen till oss.

En säkringsändring måste vara i minst ett år, vi tillåter inte säsongsmässiga ändringar.

Våra tre intervall för huvudsäkring upp till 63 A är:

  • 16–25 A
  • 35 A
  • 50–63 A

Inom intervall

Om förändringen innebär en sänkning av huvudsäkringen eller är inom ditt säkringsintervall, tillkommer ingen kostnad från oss. Du bekostar själv eventuell ombyggnad som din elinstallatör utför.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som beställningen inkommer till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. En säkringsändring innebär en ändring av din mätarsäkring som styr och påverkar den fasta delen av ditt elnätspris. När säkringsändringen kommit in till oss och blivit registrerad hos oss, syns det nya fasta elnätspriset på din nästa faktura.

Över intervall

Om din säkringshöjning innebär att ditt abonnemang går över till ett högre intervall så betalar du mellanskillnaden av anslutningspriset, om det inte redan är gjort vid ett tidigare tillfälle.
Höjer du säkringen över 63 A bygger du om din mätarcentral från direktmätning till timmätning, i vissa fall behöver även mätarskåpet bytas. Du bekostar själv ombyggnaden som din elinstallatör utför.

Kontakta din behöriga elinstallatör som gör en föranmälan till oss.  Om detta medför en avgift från GEAB så kommer du att få en offert för beställning. När din beställning har kommit in så undersöker vi vilka åtgärder som behöver göras i elnätet för att du ska få den effekt du har beställt.

Delning av abonnemang

Om du vill dela upp ett abonnemang till flera, till exempel om du ska bygga om en större lägenhet till två mindre, anlitar du en elinstallatör. Vid en delning av abonnemang monterar vi ytterligare en elmätare inom byggnaden. Din elinstallatör installerar servissäkringar, om sådana saknas, och ordnar mätarplats för varje abonnemang för att vi ska kunna montera separat mätning.

Inget av abonnemangen får ha högre huvudsäkring än befintlig servissäkring och abonnemangen måste ligga inom samma fastighet. Vid en avstyckning av fastigheten krävs en ny anslutning och ny servisledning.

Vad kostar en delning av abonnemang?

Kontakta din behöriga elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Om något av abonnemangen skulle behöva större huvudsäkring än servissäkringen så måste en utökning ske. Om detta medför en avgift från GEAB så kommer du att få en offert för beställning.

Hopslagning av abonnemang

Om du vill slå ihop två eller flera abonnemang i ditt bostadshus/byggnad anlitar du en behörig elinstallatör som utför och anmäler förändringen till oss. En hopslagning innebär att vi monterar ner elmätaren och förbrukningen går över till en annan elmätare. Hopslagning godkänns bara om det gäller gemensamt bostadshus/byggnad med gemensam servisledning för abonnemangen. Uppsägning av den mätare som ska tas bort, ska göras med en föranmälan från din elinstallatör.

Skulle säkringsstorleken på det abonnemang som blir kvar behöva höjas, beställer du en offert för att få reda på kostnaden för utökningen.

Vad kostar hopslagning av abonnemang?

Kontakta din behöriga elinstallatör som gör en föranmälan till oss. Om detta medför en avgift från GEAB så kommer du att få en offert för beställning.

Uppsägning av abonnemang på egen serviskabel

En uppsägning av ett abonnemang som är det enda abonnemanget på en egen serviskabel betyder att även anslutningen med kabel kommer att avslutas. Det innebär att GEAB därefter kan koppla bort eller skrota kabeln fram till kundens mätarplats och montera bort mätaren ur kundens mätarskåp.

Vilka abonnemang som får avslutas eller måste vara kvar, t.ex. om det fortfarande finns ett behov av el i ett hus avsett för boende, avgörs av reglerna om krav för koncessionspliktigt nät och GEAB gör därför en bedömning från fall till fall.
Det är t.ex. generellt inte tillåtet att från ett elabonnemang som är avsett för förbrukningen i ett bostadshus, mata el på ett eget internt nät till ett annat hus avsett för boende på samma fastighet eller till elförbrukningen på annan fastighet, s.k. överföring för annans räkning.
Läs mer om undantagsreglerna från kravet på nätkoncession – IKN, på Energimarknadsinspektionens sida: www.ei.se

Vad kostar uppsägning av abonnemang på egen serviskabel?

Om du som kund vill säga upp ett abonnemang och din serviskabel kontaktar du en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi gör då en bedömning utifrån förutsättningarna för den befintliga anläggningen.
Om anläggningen även efter en uppsägning av abonnemanget fortfarande faller inom reglerna för koncessionspliktigt nät, kommer vi att koppla bort din mätare och serviskabeln.

GEAB tar ingen avgift för bortkoppling av abonnemang och anslutning.

Uppsägning av abonnemang gemensam servis

En uppsägning av ett abonnemang som är ett av flera abonnemang på en serviskabel betyder att den gemensamma serviskabeln kommer att ligga kvar för matningen till de kvarvarande abonnemangen, t.ex. i ett flerbostadshus. Det innebär att GEAB bara monterar bort en mätare ur mätarskåpet.

Vilka abonnemang som får avslutas eller måste vara kvar, t.ex. om det fortfarande finns ett behov av el i ett hus avsett för boende, avgörs av reglerna om krav för koncessionspliktigt nät och GEAB gör därför en bedömning från fall till fall.
Det är t.ex. generellt inte tillåtet att från ett elabonnemang som är avsett för förbrukningen i ett bostadshus, mata el på ett eget internt nät till ett annat hus avsett för boende på samma fastighet eller till elförbrukningen på annan fastighet, s.k. överföring för annans räkning.
Läs mer om undantagsreglerna från kravet på nätkoncession –  IKN, på Energimarknadsinspektionens sida: www.ei.se

Vad kostar uppsägning av abonnemang på gemensam serviskabel?

Om du som kund vill säga upp ett abonnemang kontaktar du en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi gör då en bedömning utifrån förutsättningarna för den befintliga anläggningen.
Om anläggningen även efter en uppsägning av abonnemanget fortfarande faller inom reglerna för koncessionspliktigt nät, kommer vi att koppla bort din mätare.

Vid bortkoppling av flera abonnemang i flerbostadshus där endast ett fastighetsabonnemang lämnas kvar och kunden istället övergår till egen undermätning, tar GEAB ut en avgift för bortkopplingen av mätare.
Övriga uppsägningar av abonnemang tar GEAB ingen avgift för.

Tillfällig uppsägning av abonnemang och återaktivering

En tillfällig uppsägning av ett abonnemang betyder att abonnemanget kommer att läggas vilande med avsikten att kunden vill ha abonnemanget återinkopplat inom 3 år. Kunden har ingen fast avgift under perioden för den tillfälliga uppsägningen.
Det innebär att serviskabeln fram till mätarskåpet ligger kvar och mätaren i kundens mätarskåp blockeras och mätarsäkringarna tas bort och plomberas, i minst 3 år. Efter 3 år kommer mätaren att monteras ner och abonnemanget anses som uppsagt, enligt uppsägning ovan.

Vilka abonnemang som får avslutas eller måste vara kvar, t.ex. om det fortfarande finns ett behov av el i ett hus avsett för boende, avgörs av reglerna om krav för koncessionspliktigt nät och GEAB gör därför en bedömning från fall till fall.
Det är t.ex. generellt inte tillåtet att från ett elabonnemang som är avsett för förbrukningen i ett bostadshus, mata el på ett eget internt nät till ett annat hus avsett för boende på samma fastighet eller till elförbrukningen på annan fastighet, s.k. överföring för annans räkning.
Läs mer om undantagsreglerna från kravet på nätkoncession –  IKN, på Energimarknadsinspektionens sida: www.ei.se

Vad kostar tillfällig uppsägning och återaktivering av abonnemang?

Om du som kund vill säga upp ditt abonnemang tillfälligt, kontaktar du vår kundtjänst. Vi gör då en bedömning utifrån förutsättningarna för den befintliga anläggningen.
Om anläggningen även efter en tillfällig uppsägning av abonnemanget fortfarande faller inom reglerna för koncessionspliktigt nät, kommer vi att lägga ditt abonnemang som vilande.

GEAB tar en avgift för tillfällig uppsägning av abonnemang.

Då kunden vill återaktivera abonnemanget igen inom 3 år ska GEAB:s kundtjänst kontaktas om återinkoppling. Om det har gått mer än 3 år gått sedan den tillfälliga uppsägningen gjordes, anses abonnemanget uppsagt och då gäller reglerna om Återinkoppling av uppsagt abonnemang enligt nedan.

GEAB tar en avgift för återinkoppling av ett tillfälligt uppsagt abonnemang.

Återinkoppling av uppsagt abonnemang

En återinkoppling av ett uppsagt abonnemang innebär att en mätare ska monteras tillbaka i kundens mätarskåp och serviskabeln ska återställas fram till mätarplatsen.

Vad kostar återinkoppling av abonnemang?

Om du som kund vill återinkoppla ett uppsagt abonnemang kontaktar du en elinstallatör som skickar in en föranmälan till oss. Vi gör då en bedömning utifrån förutsättningarna för den befintliga anläggningen.
Om anläggningen även efter en återinkoppling av abonnemanget fortfarande faller inom reglerna för koncessionspliktigt nät, kommer vi att återinkoppla bort din mätare.
Läs mer om undantagsreglerna från kravet på nätkoncession –  IKN, på Energimarknadsinspektionens sida: www.ei.se

Beroende på hur lång tid sedan uppsägningen och bortkopplingen gjordes, tar GEAB en avgift för återställning av serviskabeln och återinkoppling av mätare och abonnemang.