Gotlands-el

Gotlandsel

Gotlandsel är en förnyelsebar produkt från gotländska vindkraftverk. Den är både grön och lokalproducerad! För varje kilowattimme du förbrukar, avsätts ett halvt öre till olika gotländska projekt. På det viset kan vi och våra kunder bidra till att skapa bra möjligheter för Gotland.

Du väljer själv vilket av projekten du vill att just ditt bidrag skall stödja.

Besöksverksamhet, genomförs som besök i enskilda hem och på institutioner. En besökare kommer hem till någon som är ensam. De fikar, läser tidningen, går ut och går eller vad som nu passar in och önskas. Här nås hundratals ensamma människor runt om på Gotland och det pågår varje dag året runt.

Veckoläger för barn

Veckolägren är speciellt inriktade på barn i socioekonomiskt utsatta områden på Gotland. Lägren har inriktning att stärka individerna egen kraft och utveckla deras möjligheter att få bättre förutsättningar i livet.

Ju fler som väljer Gotlandsel desto mer bidrag blir det till dessa projekt. 2012 och 2015, 2016 och 2017 skänkte GEAB dessutom lika mycket som vi fick in från våra kunder.

2017 

 • 8 346 kronor till Röda Korset

Totalt 16 692 kronor 2017

2016

 • 10 142 kronor till Röda Korset

Totalt 20 284 kronor 2016

2015

 • 9 658 kronor till Röda Korset Besöksverksamhet för äldre
 • 9 666 kronor till Röda Korset Veckoläger för barn
  Totalt 19 324 kronor 2015

2014

 • 9 265 kronor skänktes till Röda Korset av elkunderna och med anledning av Röda Korsets 100-årsjubileum så skänkte GEAB lika mycket, totalt alltså 18 530 kronor.
 • 2 813 kronor till Rädda Ringmuren

2013

 • 3 548 kronor till Röda Korset Besöksverksamhet för äldre
 • 2 720 kronor till Röda Korset Veckoläger för barn
 • 3 902 kronor till Rädda Ringmuren
  Totalt 10 170 kronor 2013

2012

 • 750 kronor till Röda Korset Besöksverksamhet för äldre
 • 1 050 kronor till Röda Korset Veckoläger för barn
 • 1 500 kronor till Rädda Ringmuren
  Totalt 3 300 kronor 2012