fbpx

Beslut om elprisstöd

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts föreslagna modell för högkostnadsskydd i elprisområde 3 (som Gotland tillhör) och 4 (södra Sverige) med anledning av höga elpriser.

Energimarknadsinspektionen godkänner modellen med ett tillägg om att det, för riktigt stora elförbrukare, ska finnas ett tak för hur stor utbetalning man kan få utan att lämna in en ansökan.

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag/organisationer och baseras på hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. Stödet kommer börja betalas ut till elkunderna i februari 2023 och kommer ske i två steg, först ska pengarna delas ut till hushållen och i nästa steg till företagen.

Försäkringskassan kommer att hantera utbetalningarna av högkostnadsskyddet baserat på elnätbolagens förbrukningsdata för de kunder som är berättigade till stödet.

För mer detaljerad information om förslaget hänvisar vi till Svenska kraftnät samt regeringens hemsida. Alla frågor om utbetalning hanteras av Försäkringskassan.

Hur mycket får jag i stöd?
I elprisområde 3 (som Gotland tillhör) uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 – september 2022. Du kan se din förbrukning för perioden genom att logga in på Mitt Geab.

Gäller detta stöd utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022?
Ja, detta är ett nytt stöd.

 

Fler frågor och svar om elprisstödet på Svenska kraftnäts hemsida

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.