Vad är vad på elräkningen?

Varför får jag två olika fakturor? Hur stor del går egentligen till elnätsföretaget? Och vad är det för skatter och avgifter som läggs på elkostnaden? Se Energiföretagens* korta film som reder ut begreppen. *Energiföretagen är en oberoende branschorganisation för företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. I korthet: Elhandel – kostnaden för den el […]

Tekniska problem med telefonin just nu – åtgärdat

Uppdaterat 09.05: problemet är nu löst och det går åter att nå oss via telefon. Just nu har vi tekniska problem med telefonin och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar på att lösa problemet. Vid nödfall ring felanmälan 020-28 50 50.  

Förtydligande om elnätsavgiften 2020 – elnätschefen berättar

Kalle Blomberg, VD för GEAB:s dotterbolag Gotlands Elnät, berättar om elnätsavgiften 2020 och den modernisering och förstärkning av vårt elnät som lägger grunden för framtidens fossilfria samhälle och fortsatt tillväxt på Gotland. Intervjuare är Emma på GEAB:s Kundservice. Till att börja med så vill vi på Gotlands Elnät (GEAB) be om ursäkt för att vi […]

Ny energiskatt från 1/1 2020

Den nya energiskatten blir 35,3 öre/kWh, alltså en höjning med 1,8% från 1/1 2020. Skatten betalas via elnätsfakturan Från och med 2018 betalar du som konsument energiskatten genom din elnätsfaktura. Före 2018 betalades energiskatten via elhandelsfakturan. Det är ditt elnätsföretag som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten […]

Fjärrvärmepriser 2020

GEAB:s policy är att fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ samt vara stabilt över tid utan kraftiga svängningar. Fjärrvärmepriset har varit oförändrat under flera år men behöver nu justeras. Justering av standardprislista Standardprislistan erbjuds till alla kunder i samtliga nät och har två kategorier: Anläggningar med en årlig energianvändning upp till 50 MWh fjärrvärme […]

Samrådsmöte – nästa steg i Prisdialogen

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. GEAB har inlett arbetet för att ansöka om medlemskap med att bjuda in alla kunder till ett informationsmöte, som hölls den 14 maj. […]