Prisdialogen

2019 blev GEAB medlem i Prisdialogen.

Prisdialogen är en branschgemensam modell för prövning av prisändringar och syftar till att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen omfattar informationsmöte om fjärrvärme och samrådsmöte där GEAB presenterar sin prispolicy samt prognos för kommande prisjusteringar.

Reko fjärrvärme

Reko fjärrvärme är riktlinjer som fjärrvärmeleverantörer kan ansluta sig till och tillämpa i sina kundrelationer. Riktlinjerna är till för både leverantören och kunden. De erbjuder leverantören hjälp med att utveckla relationen till kunden, och kunden hjälp med att få mer insyn i leverantörens verksamhet.

reko

Reko fjärrvärme utgår från tre ledord

  • Öppenhet – för att ge kunder möjlighet att bedöma leverantörernas verksamhet och produkter
  • Jämförbarhet – för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och lokala konkurrerande alternativ
  • Förtroende – för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val

Att vara REKO-märkt innebär att du som kund ska kunna veta till exempel hur mycket vår fjärrvärme påverkar miljön.

Varje år får du därför information om vår fjärrvärmeverksamhet genom minst ett årligt REKO-möte eller genom information på vår hemsida. Informationen ska ge dig möjlighet att förstå vår verksamhet och att jämföra fjärrvärmen med andra alternativ på marknaden.

Information från senaste REKO-mötet i december 2018 hittar du här.

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifikat

För oss är det viktigt att du som kund kan känna dig trygg med att du har en bra fjärrvärmeleverantör. Därför är vi certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

ISO 9001_ISO14001_OHSAS_liggande

  • ISO 9001 – kvalitetscertifiering
  • ISO 14001 – miljöcertifiering
  • OHSAS 18001 – arbetsmiljöcertifiering

Certifieringarna visar att vi aktivt och kontinuerligt arbetar med vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem för ökad kundnöjdhet, minskad miljöpåverkan och en säker och hälsosam arbetsplats för våra medarbetare.