Lokala miljövärden

GEAB:s fjärrvärme produceras lokalt i Hemse, Klintehamn, Slite och Visby.

Redovisning av resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen redovisas per ort med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén.

Läs mer om vad beräkningarna omfattar på Energiföretagen Sverige, där du också hittar miljövärden från tidigare år.

Fjärrvärmen i Hemse

Fjärrvärmen i Klintehamn

Fjärrvärmen i Slite

Fjärrvärmen i Visby