Fjärrvärme

Trygg och bekväm värme

Med fjärrvärme från GEAB får du en bekväm och bekymmersfri uppvärmning med obegränsad tillgång till värme och varmvatten året runt – samtidigt som du sparar på naturens resurser.

Fjärrvärme innebär att vatten värms upp i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Via en fjärrvärmecentral överförs värmen till husets element och tappvarmvatten. Vattnet går sedan tillbaks till oss, värms upp och skickas ut på nytt i ett ständigt kretslopp. Du kommer alltid att ha värme och varmvatten så det räcker till hela hushållet. Tekniken är beprövad och du får en värmeleverans du kan känna dig trygg med 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

En fjärrvärmecentral för en villa är mindre än en normal tvättmaskin, luktar inte, låter inte, kräver inga kemikalier och är näst intill underhållsfri. Konstruktionen är driftsäker, du slipper fundera på sotning eller bränslepåfyllning och du behöver ingen egen ackumulering av vatten. Fjärrvärmen sköter sig själv och du kan ägna din tid åt annat.

NYHET! Vill du ha det extra bekvämt tecknar du GEAB:s serviceavtal – läs mer här!

Fjärrvärme sparar naturens resurser

Med hjälp av fjärrvärmen kan vi utnyttja lokala lösningar för energiproduktion genom att använda olika former av energi på ett effektivt sätt och ta tillvara sådant som annars gått till spillo, till exempel restvärme från industrin eller restprodukter från skogsbruk.

Genom att värma ditt hus med fjärrvärme från GEAB bidrar du till minskad resursanvändning.

Fjärrvärme är prisvärt

Anslutningskostnaden är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv. Energipriset är stabilt och du kan planera din ekonomi bättre. Det är tryggt och bekvämt att leva med fjärrvärme, och du gör en insats för miljön.

Fjärrvärme är alltså en av de smartaste investeringarna du kan göra.

Kan jag få fjärrvärme?

Vi har byggt ut fjärrvärmenät i stora delar av Visby, Slite, Hemse och Klintehamn. För att kunna ansluta ditt hus till fjärrvärmen måste det finns en fjärrvärmeledning i gatan utanför – kontakta oss eller fyll i en intresseanmälan för att få veta om du kan få fjärrvärme installerad i din bostad.