Reservkraft

Vill ni undvika avbrott på fibernätet om det blir strömavbrott?

Vi erbjuder nu nyckelfärdig reservkraft till alla fiberföreningar på Gotland.

Allt detta ingår:

  • Automatisk start vid strömavbrott
  • Automatisk avstängning när strömmen varit tillbaka i minst 5 min
  • Transport och installation
  • Service och eventuella reparationer
  • Dieseldrivet elverk med möjlighet till 4,6 kVA 3 fas 10 Amp eller 3,5 kVA 1 fas 16 Amp
  • Skyddande kapsling av elverket

Den nyckelfärdiga reservkraft vi erbjuder är ett utmärkt komplement till den batteribackup som de flesta föreningar redan har. Problemen med batteribackup avseende utrymmen för alla batterier och lägre backuptid allt eftersom batterierna åldras, finns inte med denna kompletterade reservkraftslösning från oss.

Flera fiberföreningar har tecknat avtal och har redan sina nyckelfärdiga reservkraftsanläggningar i full drift. Kontakta oss ifall ni vill komma i kontakt med någon av dessa föreningar, eller om ni har några frågor kring detta erbjudande om nyckelfärdig reservkraft.