fbpx

9 av 10 vill att Gotland går före i klimatarbetet

GEAB Gotlands Energi Elavtal - Oskar

I en rykande färsk kundundersökning som Gotlands Energi, GEAB, låtit genomföra så svarar 88 procent av de tillfrågade gotlänningarna att det är viktigt att Gotland går före och är drivande i arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Engagemanget går helt i linje med företagets vision om att alla gotlänningar ska kunna leva ett fossilfritt liv inom en generation.

Målet för Gotlands Energi, GEAB, är tydligt. Inom en generation ska alla gotlänningar kunna leva ett fossilfritt liv och redan idag är elen som GEAB säljer fossilfri:

Vi ser oss som en möjliggörare för energiomställningen här på Gotland och genom det skapar vi en hållbar framtid för Gotland. Det säkrar både vårt eget företag och Gotlands utveckling, säger Oskar Lindehejd, marknadschef på GEAB.

Att vara ett kompetensbaserat företag med tydlig gotländsk förankring är viktigt för GEAB. För att få veta var gotlänningarna står i klimatfrågan så valde därför företaget att under december månad genomföra en bred kundundersökning*.

För oss är gotlänningarnas insikter centrala för hur vi ska möta de förväntningar som finns. Att 88 procent tycker det är viktigt att Gotland går före och är drivande i arbetet med att minska klimatpåverkan är en tydlig signal om att vår vision inte bara är viktigt för oss som företag utan för gotlänningar i allmänhet. Det stärker oss i ambitionen att gå före och vara drivande i det här arbetet.

Vad gör GEAB för att möjliggöra en fossilfri framtid på Gotland?

GEAB består av flera delar med skilda uppdrag. Gotlands elnät tar en aktiv roll för att möta de framtida behoven av nätkapacitet och leveranskvalitet. Konkret innebär det investeringar på 800 miljoner i det gotländska elnätet under de kommande fem åren. Försäljningssidan av GEAB erbjuder samtidigt laddlösningar för el- och hybridbilar, fossilfri fjärrvärme med gotländskt bränsle och även solcellslösningar. Bara de två senaste åren så har fler än 120 gotlänningar valt att köpa solcellsanläggning hos GEAB. De här olika tjänsterna och produkterna möjliggör för gotlänningarna att själva vara med och göra den här energiomställningen.

Men enligt Oskar Lindehejd så ska GEAB inte bara vara en möjliggörare, utan också själva gå före och ställa om sin verksamhet till att bli fossilfri. Målet är ambitiöst och satt redan till 2025. Då ska den egna fordonsparken och all utrustning inom företaget vara fossilfri.

Vi fasar ut vår fordonspark och våra arbetsredskap från fossila bränslen fram till 2025. Det är stimulerande att arbeta mot ett tydligt mål med vår egen omställning av verksamheten.

Oskar Lindehejd menar att det behövs ytterligare en viktig komponent för att nå målet:

Ensam är inte stark. Vi behöver samla Gotlands goda krafter för att nå visionen om ett fossilfritt liv på Gotland, vi ska göra det här tillsammans, avslutar han.

Om kundundersökningen
GEAB har låtit Supportföretagen genomföra kundundersökningen som har besvarats av 151 personer, vilket ger en felmarginal på +/- 2,7 procent. 50 procent av de svarande är kvinnor och 50 procent män. Frågorna är besvarade av gotlänningar i alla åldrar, från 26 år och uppåt.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på email
Dela på linkedin

Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.