Sök-regler
Sök-filter
Nyheter
Sidor

Om GEAB

GEAB består av Gotlands Energi AB, Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB. Vi ägs till 75 procent av Vattenfall och 25 procent av Region Gotland.

Frågor om oss och våra verksamheter?

Vi hjälper dig gärna med svaren!

Våra verksamheter

Elhandel

GEAB arbetar på en konkurrensutsatt marknad sedan 1999. Idag kan alla kunder välja vilken elleverantör de vill ha. Kunderna är till största del gotlänningar, men nästan 2 procent av vår elvolym levereras till kunder som är kopplade till en fastlandsanläggning.

GEAB erbjuder elavtal med energikällor från vind eller vatten och där man kan stötta idrott eller olika gotlandsprojekt. Självklart kan man välja om priset ska vara fast eller rörligt.

Elnät och entreprenad

GEAB äger och förvaltar det gotländska elnätet. Den el gotlänningarna förbrukar produceras huvudsakligen på fastlandet och kommer till ön via den likströmskabel som går mellan Ygne och Västervik. Den lokala vindkraften tillförs står för cirka 40 procent av den gotländska förbrukningen. Vid gynnsamma förhållanden kan gotländsk vindkraft överföras till fastlandet.

Vi utför byggnation-, underhåll-, service-, drift- och anläggningsarbeten på elnätet, samt arbeten inom sjöfart, vindkraft och industrisektorn.

GEAB är ett gotländskt företag som verkar på Gotland för gotlänningarna. Vi vill ta vårt ansvar för det samhälle vi finns i.

Fjärrvärme dusch

Fjärrvärme

Vi distribuerar fjärrvärme till kunder i Visby, Klintehamn, Hemse och Slite. Den huvudsakliga produktionen sker av externa producenter på Gotland. GEAB är en REKO-certifierad leverantör.

Bredband

Vi fortsätter att bygga ut fibernätet, Gotlands enda stadsnät. Fibernätet är öppet så att alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor.

Driftcentral

För att hålla en hög servicenivå och stabil leverans av våra tjänster är vår driftcentral är alltid bemannad, dygnet runt, året runt.