Viktigt arbete medför förhöjd risk för strömavbrott

På grund av arbete med kontrollutrustning i Ygne kommer en av gotlandskablarna, från den 14/8 och en månad framåt, vara urkopplade -en i taget, för att möjliggöra montage av den nya kontrollanläggningen. Detta innebär en förhöjd risk för strömavbrott.

Den 1/9 kommer båda kablarna vara urkopplade och då förses Gotland med el från lokal kraftproduktion (bland annat från vår reservkraft). Under detta dygn är risken för strömavbrottsom störst.

Bakgrund:

Vattenfall investerar 200 miljoner i den nyakontrollutrustningen till Gotlandskablarna. Kontrollutrustningen säkerställer att kablarna överför rätt frekvens mellan ön och fastlandet. I samband med arbetet föreligger en ökad risk för totalavbrott på elleveransen till Gotland.

De äldsta delarna av utrustningen är från mitten av 80-talet, så det finns ett stort behov att byta ut den mot ny teknik. När investeringarna i Ygne och Västervik är gjorda kommer Gotlandskablarna vara rustade för flera års drift framöver och bidra till att elleveransen till Gotland blir säkrare.

Anledningen till att arbetet utförs under sommaren beror på att det måste genomföras när energiförbrukningen på Gotland är låg.

Om det blir ett strömavbrott på grund av kablarna är reservkraften normalt uppbyggd och tillbaka på ungefär en timma, men längre avbrott kan tyvärr inte uteslutas.

Vad kan man göra själv för att underlätta ett strömavbrott?

Bra att ha hemma:

• Batterier och batteridriven radio, viktig information sänds i Sveriges Radio P4
• Tändstickor
• Stearinljus/värmeljus
• Nödladdare till mobiler, surfplattor och andra enheter (powerbank).
• Säkringar
• Ficklampa och extra batterier
• Mat som kan ätas kall
• Vatten på flaska
Har du eget elverk/reservkraft?
• om du har tillgång till egen reservkraft är det en god idéatt kontrollera att denna fungerar samt se till att det finns bränsle.

Om det blir strömavbrott

Kontrollera innan du ringer GEAB:

✓ Är du helt eller delvis utan el?
✓ Är det en säkring/propp som löst ut?
✓ Har jordfelsbrytaren löst ut?
✓ Har grannarna ström?
Om du har strömavbrott men grannen har ström – Ring felanmälan 020-28 50 50

• Lyssna på Sveriges Radio Gotland P4 (batteridriven eller i bilen)
• Håll dörrarna till kyl och frys stängda. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Är det vinter och kallt är ett alternativ att förvara kyl- och frysvaror utomhus.

Byte av kontrollutrustning

Vattenfall investerar 200 miljoner i ny kontrollutrustning till Gotlandskablarna. Kontrollutrustningen är kablarnas ”hjärna” som säkerställer att kablarna överför rätt mängd el mellan ön och fastlandet. I samband med arbetet föreligger en ökad risk för totalavbrott på elleveransen till Gotland.

De äldsta delarna av utrustningen är från mitten av 80-talet, så det finns ett stort behov av att byta ut den. När investeringarna i Ygne och Västervik är gjorda kommer Gotlandskablarna vara rustade för flera års drift och medverka till att elleveransen till Gotland blir säkrare.
Anledningen till att arbetet görs just nu, beror på att det måste genomföras när energiförbrukningen på Gotland är låg.

Festivalenergi till ungdomar på Wisby Strandfestival

Ta del av vårt erbjudande som riktar sig till en ungdom och en vuxen som tillsammans vill gå på Wisby Strandfestival som pågår 12-14 juli.

Först till kvarn gäller!

Som kund hos oss erbjuder vi nu lite extra energi. Köp två biljetter, giltiga fredag eller lördag, för endast 350 kr (ord. pris 790 kr).

Biljetterna gäller för en ungdom mellan 13–17 år samt en vuxen.

Ring Kundtjänst på 0498-28 50 20 för att boka era biljetter. Bokningen är bindande.

wisbystrandfestival.se

Gå på Romateatern den 11 juli

Passa på att se sommarens föreställning för 349:- (ord. pris 425:-) per biljett.

Boka dina biljetter per telefon: 0498-28 50 20, vardagar mellan kl 8:30-16:00.

Sommarnattens leende på Roma Kungsgård den 11/7 kl. 19.00.

Bokningen (som är bindande) görs endast på 0498-28 50 20. Antalet biljetter är begränsat, så först till kvarn gäller.
Biljetterna är numrerade och hämtas från kl 18 den 11/7 i GEAB:s trailer vid Romateatern och debiteras på elfakturan.

romateatern.se

Pressmeddelande: GEAB fortsätter att investera på Gotland

GEAB‐koncernen fortsätter sin höga investeringstakt på Gotland. Det framgår av de bokslut som fastställdes på årsstämmor i maj. Under 2017 investerade GEAB 227 miljoner vilket är den högsta
investeringsnivån någonsin på GEAB. Vid årsstämman beslutades att ägarna, Region Gotland och Vattenfall, får en utdelning på 36 Mkr.

Axplock från 2017:

 • GEAB medverkade i Energimyndighetens utredning om hur Gotland ska bli självförsörjande på förnybar energi.
 • GEAB fattade under året beslut om att under 2018 göra all värmeproduktion 100% förnybar.
 • GEABs program för att höja kvaliteten i det gotländska elnätet, som påbörjades 2016, fortsatte under hela 2017. Som en del av detta slutfördes delprojektet att under loppet av två år röja alla ledningsgator.
 • GEAB fattade beslut om att uppföra en ackumulatortank i Visby.
 • GEAB gjorde stora investeringar under året för att förbereda inför elanslutningar av färjetrafiken och försvaret.
 • GEAB sponsrade gotländsk barn‐ och ungdomsidrott och kultur för att göra det möjligt att fler ska kunna utöva idrott och kultur.
 • GEAB gjorde under 2017 det möjligt för de gotländska idrottsklubbarna att öka intäkterna till sin verksamhet genom Idrottsel, ett tillval till elavtalet som ger avkastning till klubbarna.
 • GEAB deltog i forsknings‐ och utvecklingsprojektet Smart Grid Gotland, vilket avslutades under året.
 • GEAB tog beslut om att alla personbilar som köps till företagets verksamhet skall vara elbilar.
 • GEAB investerade i partikelfilter i en av de större pannorna i fjärrvärmenätet i Visby för att ytterligare förstärka miljöprestanda.
 • GEAB har ökat försäljningen av solceller och på så sätt bidrar till omställningen till förnyelsebarenergi för våra kunder.
 • GEAB utvecklade arbetet med sina ledningssystem och behöll sina certifieringar inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.
 • GEAB fortsatte att installera fiber.

Kundservice utbildning tisdag 17/4

På tisdag 17/4 har Kundservice stängt för utbildning. Vi återkommer på onsdag och svarar som vanligt. Välkomna åter!

Mitt GEAB är stängt för underhåll

Mellan måndag 16/4 kl 15 och tisdag 17/4 kl 17 har vi underhåll av våra systemservrar. Under den tiden kommer det inte vara möjligt att logga in på Mitt GEAB. Kundservice kommer heller inte att ha tillgång till dina kunduppgifter. Skicka gärna din fråga per mail kundtjanst@geab.vattenfall.se så återkommer vi så fort det är möjligt! Skriv gärna ditt telefonnummer dagtid, kundnummer, anläggningsadress eller personnummer så ringer eller mailar vi!

Mikroproduktion kan anslutas i Gotlands Elnät fram till årsskiftet

I den utredning som Energimyndigheten gjort kring Gotlands energiförsörjning har det framkommit flera intressanta och realiserbara lösningar för att kunna ansluta mer förnybar elproduktion i det gotländska elnätet. Gotlands Elnät AB har därför kunnat ta beslut om att alla som vill nu kan ansluta mikroproduktion i Gotlands Elnät fram till årsskiftet 2018-12-31.

 

Pressmeddelande – Påbörjar rekrytering av ny VD

Pressmeddelande från GEAB

Styrelsen i Gotlands Energi AB påbörjar rekrytering av ny VD för GEAB-koncernen

GEABs nuvarande VD Jan Karlsson har ett förordnande som går ut under 2018 och därför påbörjas nu uppdraget att rekrytera ny VD till Gotlands Energi.

– Jan har genom sin mångåriga erfarenhet inom energibranschen lett utvecklingsarbetet av GEAB med att ytterligare förbättra tillgängligheten och säkerställa god service till våra kunder. Att rekrytera VD är en omfattande process varför vill vi starta upp arbetet inom kort och Jan kommer fortsätta med sitt uppdrag att leda GEAB till dess att ny VD är på plats, säger Jenny Larsson styrelseordförande.

– Jag är stolt över att vara en del av GEAB och tillsammans med medarbetarna driva omfattande investerings- och underhållsprogram inom både elnät och fjärrvärme vilket är viktigt för ett hållbart energisystem på Gotland, säger Jan Karlsson.

– Vi har även förbättrat den dialog vi har med våra kunder och bidragit till att var dag ska fungera. Detta har vi gjort genom att systematiskt arbeta med att förbättra processer och vårt arbetssätt. Jag ser fram emot att få välkomna en ny VD till GEAB som kan fortsätta vidareutveckla detta fantastiska bolag vidare, fortsätter Jan Karlsson.

Jan Karlsson tillträdde som tillförordnad VD för GEAB-koncernen 1 juli 2015 och som ordinarie VD den 1 januari 2016.