Investeringar i elnätet

Röjning av ledningsgator

Här har vi arbetat 2017 för att din dag ska fungera.

För att höja leveranskvaliteten och minska antalet strömavbrott har vi under 2017 investerat 180 miljoner i det gotländska elnätet.

Här har vi under året förstärkt elnätet:

 • Boge
 • Dalhem
 • Etelhem
 • Fole
 • Follingbo
 • Fröjel
 • Fårö
 • Fårösund
 • Garda
 • Hamra
 • Klintehamn
 • Lummelunda
 • Lärbro
 • Näs
 • Roma
 • Stenkumla
 • Träkumla
 • Vibble
 • Viklau
 • Visby
 • Vänge
 • Västerhejde
 • Väte
 • Öja

Här har vi röjt ledningsgator under året:

 • Akebäck
 • Alva
 • Atlingbo
 • Barlingbo
 • Björke
 • Boge
 • Bro
 • Burs
 • Bäl
 • Dalhem
 • Eksta
 • Endre
 • Eskelhem
 • Fardhem
 • Follingbo
 • Fröjel
 • Ganthem
 • Gerum
 • Gothem
 • Grötlingbo
 • Halla
 • Havdhem
 • Hejde
 • Hejdeby
 • Hejnum
 • Hörsne
 • Ire
 • Klinte
 • Källunge
 • Levide
 • Linde
 • Lojsta
 • Lummelunda
 • Martebo
 • Mästerby
 • Roma
 • Sanda
 • Sjonhem
 • Sproge
 • Stenkyrka
 • Stånga
 • Tingstäde
 • Tofta
 • Vallstena
 • Viklau
 • Vänge
 • Väskinde
 • Västerhejde
 • Väte